DZIELNICOWY ROKU I KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH ROKU 2019′ WYŁONIENI
29 października 2019
Rafał Jankowski ocenia orzeczenie sądu w sprawie policjantów drogówki z Częstochowy: „uzasadnienie świetne, wyrok zbyt łagodny”.
14 listopada 2019
Pokaż wszystkie

Zarząd Główny oczekuje na uwagi do opracowania jednoznacznych wytycznych w kwestii rozliczania nadgodzin.

Oświadczenie Komendanta Głównego Policji w sprawie wycofania z obrotu prawnego pisma Biura Kadr KGP nie rozwiało obaw i wątpliwości funkcjonariuszy w sprawie zasad ewidencjonowania nadgodzin, organizacji służby z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 33 ust. 2a ustawy o Policji oraz zasad określających zwrot nadgodzin w naturze, jakie powstały po publikacji pisma Biura Kadr i Szkolenia – pisze Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w piśmie skierowanym do Komendanta Głównego Policji.

Wątpliwości w omawianej sprawie zgłaszają nie tylko policjanci na stanowiskach wykonawczych, ale także ich przełożeni, odpowiedzialni za opracowywanie grafików i utrzymanie ciągłości służby. Z tego powodu NSZZ Policjantów oczekuje opracowania jednoznacznych wytycznych w kwestii rozliczania nadgodzin, które uwzględnią wszelkie zgłaszane wątpliwości.

Wspomniane wytyczne winny być uzgodnione z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów – podkreśla w piśmie Rafał Jankowski, deklarując jednocześnie gotowość do podjęcia niezwłocznej współpracy w tym zakresie.

Przypominamy, że tylko dzięki zdecydowanej interwencji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjętej 25 października 2019′, pismo Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia zawierające kontrowersyjną interpretację nowego systemu ewidencjonowania i rozliczania nadgodzin – zostało wycofane z obrotu prawnego. Od treści tego pisma oficjalnie odciął się Komendant Główny Policji.

*******
Zwracam się z prośbą o pilne przekazywanie uwag, które mogłyby być wykorzystane do opracowania kompleksowych wytycznych.

Uwagi należy przekazać niezwłocznie na adres mailowy Zarządu Głównego i mają one dotyczyć nieprawidłowości, jakie zgłaszają policjanci w związku ze stosowaniem nowych przepisów tj. zbliżającego się półrocznego okresu rozliczeniowego.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

 

PISMO