Zgodnie z obowiązującą umową prewencyjną zawartą w dniu 27.09.2016 roku informuję, iż zasady korzystania ze środków funduszu prewencyjnego reguluje Regulamin Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA 2015”