Sąd Okręgowy w Warszawie przekazuje sprawy emerytów mundurowych do innych sądów – dlaczego?
23 stycznia 2019
Przegląd prasy: NSZZ „Solidarność” domaga się zmian w więziennictwie, żeby móc utworzyć tam swoje organizacje związkowe.
5 lutego 2019
Pokaż wszystkie

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30.01.2019 r.

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30.01.2019 r.

ilustracja

Działając w imieniu funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, których interesy od lat reprezentowane są przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”zmierzające do wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej…

Pełen tekst Stanowiska w załączniku