WZD MPSP NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – NA PODLASIU BĘDZIE AKCJA PROTESTACYJNA
12 września 2018
Trwa konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
12 września 2018
Pokaż wszystkie

Rząd przyjął projekt dot. podniesienia płacy minimalnej do 2 250 zł w 2019 r.

Rząd przyjął projekt dot. podniesienia płacy minimalnej do 2 250 zł w 2019 r.

ilustracja

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1% i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,7 zł (w 2018 r. – 13,7 zł)” – czytamy w komunikacie.

„Płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wsłuchując się w głosy partnerów społecznych postanowiliśmy zaproponować 2 250 zł. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa do poziomu 14,7 zł ” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że zostały wprowadzone również ważne zmiany dla rynku pracy. „Zlikwidowaliśmy subminimum, czyli zróżnicowanie stawki minimalnej ze względu na staż pracy” – dodała minister.

Według CIR, z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

„Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników)” – czytamy także.

W czerwcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd zaproponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2019 roku do 2 220 zł z 2 100 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 120 zł (5,7%) w stosunku do br. a także podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 14,5 zł w 2019 r. z 13,7 zł w 2018 r. Resort podał wtedy także, że według jego szacunków podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 220 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę) o ok. 215 mln zł w skali roku.

Na Facebooku ktoś zamieścił poniższy komentarz:

 

 

 

Komentarz z Twittera:

Rząd podniósł płacę minimalną” Buahaha!
Rząd, co najwyżej, nakazał podnieść płacę pracodawcom. Jedyne co w ten sposób podniósł, to własne wpływy do budżetu.