Jest projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie podwyżek!
6 lutego 2017
Odpowiedź na artykuł w Gazecie Wyborczej
10 lutego 2017
Pokaż wszystkie

Opinia ZG NSZZP do rozp. MSWiA dotyczącego podwyżki

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów chcąc mieć całkowitą pewność, że uzgodnienia w sprawie tegorocznej podwyżki będą zrealizowane w całości, skierował do ministra Błaszczaka opinię w sprawie projektu rozporządzenia.

Poniższa opinia do rozporządzenia płacowego jest wprawdzie pozytywna, zwraca jednak uwagę, że samo uzasadnienie mogłoby być bardziej precyzyjne. Zdaniem przewodniczącego „nie w pełni odzwierciedla ono treść uzgodnień przyjętych przez wszystkie zainteresowane strony – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz NSZZ Policjantów.”
W sentencji swojej opinii przewodniczący podkreśla konieczność wydania przez Komendanta Głównego Policji poleceń gwarantujących pełną realizację przyjętych w tej sprawie uzgodnień.
Poniżej publikujemy treść opinii do projektu nowelizacji rozporządzenia płacowego skierowanej do MSWiA w imieniu ZG NSZZ Policjantów.

Zespół Prasowy ZG