Skąd się wzięło 270 zł?
3 lutego 2017
Opinia ZG NSZZP do rozp. MSWiA dotyczącego podwyżki
10 lutego 2017
Pokaż wszystkie

Jest projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie podwyżek!

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Tekst projektu rozporządzenia

Źródło:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24484,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-zmieniajacy-r.html