Policja egzekwuje przestrzeganie zasad w związku z epidemią koronawirusa
1 kwietnia 2020
Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w ocenie Andrzeja Szarego, w wywiadzie dla portalu Infosecurity24.pl
2 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

NOWY „ZNAK POLICYJNEJ PAMIĘCI” W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH

„Ofiaruj minutę milczenia Kawalerom Walecznym, którzy swoje wczoraj oddali za Twoje dziś.”

Te słowa znalazły się na nowym „znaku policyjnej pamięci” obelisku ufundowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach oraz Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach .

„Znak policyjnej pamięci” jest oddaniem hołdu śląskim policjantom – Ofiarom Zbrodni Katyńskiej z okazji upamiętnienia 80. Rocznicy, przypadającej w kwietniu tego roku, jako początku tej zbrodni na jeńcach osadzonych po 17 września 1939 roku w Obozie Specjalnym NKWD w Ostaszkowie, wśród których było ponad 1200 funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że dziś mianem Zbrodni Katyńskiej określa się zbrodnię wojenną, dokonaną wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD na polskich jeńcach wojennych, obsadzonych w obozach specjalnych NKWD w Ostaszkowie, Kozielsku, Starobielsku oraz w obozach i więzieniach NKWD na terenach Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Los polskich policjantów z obozu ostaszkowskiego oraz tysięcy innych osób osadzonych w obozach i więzieniach na terenach ZSRR został przesądzony 5 marca 1940 roku. Wtedy to, decyzją Biura Politycznego KC WKP(b) w składzie: Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin i Kaganowicz zaakceptowano wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Berii o rozpatrzeniu w trybie specjalnym, z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie 14 736 polskich jeńców. Wniosek Berii obejmował również 10 685 Polaków osadzonych w więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Kom. Grzegorz Łagódka – Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Katowicach, który jest również członkiem Katowickie Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., zapalił znicz pamięci i złożył kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym zmordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po 17 września 1939 roku trafili do sowieckiej niewoli jako jeńcy wojenni.

„Znak policyjnej pamięci” jest oddaniem hołdu śląskim policjantom – Ofiarom Zbrodni Katyńskiej z okazji upamiętnienia 80. rocznicy, przypadającej w kwietniu tego roku, jako początku tej zbrodni na jeńcach osadzonych po 17 września 1939 roku w Obozie Specjalnym NKWD w Ostaszkowie, wśród których było ponad 1200 funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Obelisku, było zaplanowane na dzień 2 kwietnia 2020 roku, jednak ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, uroczystość została odroczona na późniejszy czas, bardziej dogodny dla organizacji tego rodzaju uroczystości.

Obelisk powstał w ścisłej współpracy z firmą GRANIT STRZEGOM S.A. w Strzegomiu, za co należą się szczególne słowa podziękowania.