Apel policjanta
31 sierpnia 2018
Sławomir Koniuszy: minister uprawia demagogię, dialog nie powinien być mierzony liczbą spotkań, tylko efektami. W żadnym punkcie nie osiągnęliśmy porozumienia.
31 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Informacja Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

Informacja Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów

ilustracja

W wyniku konsultacji z ekspertami wypracowane zostały wskazówki jak protestować w ramach “strajku włoskiego”. W posiadaniu tych wskazówek są Wasi związkowcy z Zarządów Terenowych w KWP, KMP, KPP, OPP czy KP.

Koleżanki i Koledzy!
Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji – z równoczesnym przekonaniem, że jak największa ilość policjantów i policjantek w swoich jednostkach włączy się do „strajku włoskiego” oraz stosowania w służbie zaproponowanych form protestu.

W przypadku wdrożenia innych form „strajku włoskiego” w swoich jednostkach – bardzo prosimy o przekazanie takiej informacji do Komitetu Protestacyjnego ZG NSZZ Policjantów.

Pamiętajmy również, iż to od naszego zaangażowania w prowadzony protest zależy jego wynik końcowy, a kolejne formy naszej Akcji Protestacyjnej nie są wymierzone przeciwko społeczeństwu i jego bezpieczeństwu, tylko w hipokryzję i statystykę.

My nie przestajemy wykonywać swoich obowiązków, tylko przestajemy je wykonywać za wakaty, za dwóch lub trzech, kosztem zdrowia, rodziny i najbliższych.

W jedności siła.