Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

 

Przewodniczący:

Krzysztof Balcer

 

Wiceprzewodniczący – Skarbnik:
Bankowski Jarosław

Wiceprzewodniczący – Sekretarz:
Borowiecki Tomasz

Wiceprzewodniczący:
Białkowski Jarosław

Wiceprzewodniczący:
Kaczmarek Krzysztof

Wiceprzewodniczący:
Pieniążek Robert

Wiceprzewodniczący:
Spychalski Tomasz

Wiceprzewodniczący:
Starczyk Andrzej

Wiceprzewodniczący:
Zasempa Grzegorz

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący:
Nems Arkadiusz

Wiceprzewodniczący:
Kutyła Piotr

Członek WKR:
Majchrzak Katarzyna

Członek WKR:
Byrska Barbara