Przystąp do Ubezpieczenia w AllianzMasz pytania? Zadaj je ekspertowi!

tekstteksttekstteksttekstteksttekstteksttekstte
ksttekst .

teksttekstteksttekstteksttekstteksttekstteksttekstte
ekst

Procedura przystąpienia


PROCEDURA POSTĘPOWANIA I OBIEGU DOKUMENTÓW PRZY PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA OC ZAWODOWE ALLIANZ

1. Pobranie i wypełnienie dokumentacji:
Deklaracja przystąpienia
Deklaracja przystąpienia NNW
Oświadczenie o rezygnacji z OC PZU (jeżeli był ubezpieczony, jeżeli nie był pisze nie dotyczy)
Oświadczenie o potrącaniu składki OC Allianz (druk razem z rezygnacją z OC PZU)
2. Po wypełnieniu w/w dokumentów przystępujący powiadamia Agencję Allianz Strumiłło. (telefonicznie lub, e-mail).

3.Dokumenty złożone w firmie Allianz do 12 każdego miesiąca skutkują objęciem ubezpieczeniem o 1-go dnia następnego miesiąca.

4. Allianz S.A. po otrzymaniu pierwszej składki wystawia certyfikat potwierdzający rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (dokument dostarczany za
pośrednictwem poczty).
5.W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczony kontaktuje się bezpośrednio z Agencją Allianz Strumiłło.

DODATKOWE INFORMACJE

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Dane kontaktowe do Allianz:

Artur Wojciech Strumiłło tel. 501 076 300
https://port.allianz.pl/artur.strumillo
e-mail: artur.strumillo@port.allianz.pl
93-505 Łódź, ul. Cieszyńska 23
tel. 42 648 20 02, faks 42 64639 29.