Minister po raz kolejny zapewnia służby o podwyżkach, tym razem w Krakowie
12 kwietnia 2018
Policjanci i strażacy grożą protestem na ulicach Warszawy
16 kwietnia 2018
Pokaż wszystkie

Szef MSWiA spotka się ze związkowcami służb mundurowych

ilustracja

Celem tego spotkania, jak donosi portal MSWiA będzie m.in. omówienie podwyżek, które od 1 maja br. otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 milionów zł. Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona.

Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb –zaplanowano od 1 stycznia przyszłego roku.

Szef MSWiA porozmawia także o realizacji priorytetowego projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakim jest Program Modernizacji Służb Mundurowych. Formacje podległe MSWiA (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa) otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Program zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu, rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup wyposażenia, a także podwyższenie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.