Na co idą pieniądze z wakatów?
2 kwietnia 2019
Ekwiwalent za nadgodziny wypracowane w czasie COP24 do końca kwietnia
2 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Policja wystawia mniej mandatów.

Policja wystawia mniej mandatów.

ilustracja

Wpływy z mandatów karnych na koniec 2018 roku wyniosły 397,7 mln złotych. To aż o 136,2 mln złotych mniej niż na koniec 2017 roku. Pomimo tego, że w I kwartale 2019 roku policja wystawiła kilkadziesiąt tysięcy mniej mandatów niż w I kwartale 2017 i 2018 roku, ogólne wpływy z grzywien w styczniu i lutym br. są bardzo zbliżone do wpływów sprzed dwóch lat.
W marcu br. portal OCHRONA24.info od Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał szczegółowe dane dotyczące wysokości wpływów z mandatów karnych wystawionych przez wszystkie uprawnione do tego organy w okresie od stycznia 2017 roku do lutego 2019 roku.

Z zestawienia wynika, że wpływy z mandatów na koniec grudnia 2017 wynosiły 533,9 mln złotych, natomiast w 2018 wynosiły 397,7 mln złotych – tzn., że w 2018 roku do budżetu wpłynęło aż o 136,2 mln złotych mniej niż rok wcześniej.

Zauważalny spadek wpływów nastąpił w sierpniu 2018 i utrzymywał się aż do końca roku.

Co ciekawe, wpływy w styczniu i lutym 2019 są bardzo zbliżone do wpływów z dwóch pierwszych miesięcy 2017 roku.
Grzywny te oprócz Policji, nakładane są również przez inne organy m.in.: Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Lasy Państwowe, nadzór budowlany, urzędy morskie, urzędy żeglugi śródlądowej, Państwową Inspekcję Weterynarią, inspekcję ochrony środowiska, urzędy miar itd.KAS nie posiada jednak informacji o wysokości wpływów z podziałem na poszczególne jednostki nakładające grzywny w drodze mandatu karnego.

Znaczny spadek wpływów z mandatów był najprawdopodobniej spowodowany protestem policjantów, który trwał od 10 lipca do 8 listopada. Związki zawodowe służb mundurowych rozpoczęły ogólnopolską akcję protestacyjną 16 lipca. Do policjantów dołączyli wówczas funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Rafał Jankowski

Od lipca 2018 r. w ramach protestu policjanci stosowali wobec kierowców przede wszystkim pouczenia. Szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski w listopadzie, tuż po zawarciu porozumienia z MSWiA, podkreślał, że ta forma pracy mundurowych nadal będzie obowiązywała. – Policja już nie będzie taka, jak była przed protestem. Naszym zadaniem jest pomagać i chronić i tego będziemy się trzymali. Dlatego na dobre kończymy z pompowaniem statystyk. Mandaty będą tylko dla sprawców najpoważniejszych wykroczeń – zapowiada szef policyjnych związków zawodowych.

Policja wystawia mniej mandatów

Z ustaleń portalu OCHRONA24.info wynika, że od sierpnia do końca października liczba wystawionych przez policję mandatów znacznie spadła w porównaniu z rokiem 2017.  Od listopada 2018 roku, kiedy mundurowi porozumieli się z MSWiA widać już wyraźny wzrost. Liczba wystawionych mandatów w styczniu i lutym 2019 wciąż jest jednak znacznie mniejsza niż rok czy dwa lata wcześniej.