Jadąc na sygnale, rozbiła radiowóz. Policjantka ma zapłacić za naprawę
6 marca 2020
Policja łagodzi kryteria naboru do służby.
6 marca 2020
Pokaż wszystkie

Bliżej podwyżek w służbach MSWiA.

We wtorek, 3 bm. Rada Ministrów przyjęła cztery rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Mimo, że te przepisy mają wejść w życie następnego dnia od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. to jednak brakuje przepisów wykonawczych w jaki sposób te pieniądze zostaną podzielone (po równo kwotowo – jak chcą związkowcy), czy też procentowo. 

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związkowców z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z tym porozumieniem funkcjonariusze mieli od dnia 1 stycznia 2020 roku otrzymać podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). Podstawą do wypłaty podwyżek w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa jest ustalenie i przejęcie przez rząd wskaźników wielokrotności kwoty bazowej w tych formacjach. Projekty rozporządzeń zostały opublikowane w II połowie stycznia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Prawie półtora miesiąca trwały konsultacje międzyresortowe.

Średnio funkcjonariusze MSWiA mają otrzymać 500 zł brutto, na którą składa się podwyższenie po raz pierwszy od 11 lat kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisanej w ustawie budżetowej na 2020 rok. Brakujące środki pochodzić będą ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach. Zgodnie z dzisiejszą decyzją rządu, przeciętne uposażenie funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej zwiększy się z 3,71 do 3,81, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,65 do 3,754, a w Służbie Ochrony Państwa z 4,42 do 4,48 krotności kwoty bazowej.

Rada Ministrów przyjęła te wskaźniki prawie po pół roku po podpisaniu przez prezydenta RP rozporządzenia o podwyższeniu od 1 stycznia 2020 r. mnożnika przeciętnego uposażenia kadry zawodowej WP z 3,63 do 3,811 krotności kwoty bazowej.

Na zatwierdzenie przez rząd czeka jeszcze podwyższenie wskaźnika przeciętnego uposażenia funkcjonariusza Służby Więziennej z 3,71 do 3,81 krotności kwoty bazowej. To jest dopiero pierwszy krok do wypłaty podwyżek, bowiem brakuje przepisów wykonawczych, czyli rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji (w przypadku policjantów, strażaków, pograniczników czy SOP), ministra obrony narodowej (żołnierzy zawodowych) oraz ministra sprawiedliwości ( Służby Więziennej). Na tej podstawie ustalane są indywidualne uposażenia zasadnicze.

Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020, która została uchwalona przez Sejm w połowie lutego br. Obecnie poprawkami Senatu ma ponownie zając się Sejm. Rządowe media tłumaczą, że wypłata podwyżek będzie możliwa dopiero po ostatecznym uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok oraz po złożeniu podpisu przez prezydenta.

Tylko, że w ubiegłym roku, wypłata podwyżek dla żołnierzy zawodowych nastąpiła w pierwszym dniu roboczym lutego 2019 r. Szef MON podpisał rozporządzenie ws. stawek uposażenia zasadniczego kadry zawodowej w dniu 22 stycznia 2019 r. – po tygodniu od przyjęcia ustawy budżetowej na 2019 r. przez Sejm, na dzień przed uchwaleniem jej przez Senat i na 9 dni przed podpisaniem przez prezydenta RP.

Na razie nowe stawki uposażenia zasadniczego dotyczące żołnierzy zawodowych pozostają nieznane. Po pierwszych próbach konsultacji i publikacji tabeli w połowie stycznia br. na stronie portalu, w resorcie zapadła cisza.

Należy mieć nadzieję, że teraz ruszą prace nad przepisami szczegółowymi, w pierwszej kolejności w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, gdzie są silne związki zawodowe i mocne tendencje do podziału środków po równo dla wszystkich funkcjonariuszy. Dodatkowe środki zaplanowane na 2020 r. umożliwiają wypłatę podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł.

Wobec konieczności konsultacji w resorcie obrony narodowej oraz poza resortem nowej siatki płac żołnierzy zawodowych jest mało prawdopodobna wyższa wypłata w pierwszym dniu roboczym kwietnia. Za to na pewno będzie wyrównanie od stycznia 2020 r.

R.Ch.

***

Aktualne wskaźniki wielokrotności przeciętnego uposażenia w służbach mundurowych przy wyższej w 2020 r. kwocie bazowej (1 614,69 zł dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 1 803,16 zł dla Służby Celno-Skarbowej)

Służba Celno-Skarbowa : 3,39 (kwota bazowa jest wyższa)
Państwowa Straż Pożarna: 3,754
Służba Więzienna: 3,81 ( projekt w trakcie akceptacji )
Policja: 3,81
Straż Graniczna: 3,81
Żołnierze zawodowi: 3,811
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 3,86
Straż Marszałkowska: 3,91
Służba Ochrony Państwa : 4,48
Służba Kontrwywiadu Wojskowego: 4,94
Wywiad Wojskowy: 4,99
Centralne Biuro Antykorupcyjne: 5,4