W bezpośrednim dostarczaniu żywności nie mogą brać udziału policjanci. Są jednak zaangażowani w procedurę.
17 marca 2020
Policjanci zachowają 100% uposażenia jeśli…
17 marca 2020
Pokaż wszystkie

Zarząd Główny NSZZ Policjantów powołał Sztab Kryzysowy.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 i wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów powstał Sztab Kryzysowy. W poszczególnych Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy będą współpracowali ze Sztabem.

Zwracam się do Was, przesyłajcie do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informacje o potrzebach jakie pojawiają się w Waszych jednostkach związanych z pełnieniem służby w stanie zagrożenia epidemicznego np. środki odkażające, środki ochrony indywidualnej oraz inne. Pisemnie, drogą mailową, przez facebook. Postaramy się pomóc.
NSZZ Policjantów współdziała ze stroną służbową w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom Policji w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski