DGP: policjanci walczą o prawną ochronę: Chcą pomocy przy opłaceniu prawników
25 października 2017
Żandarmi wesprą Policję w zabezpieczaniu Święta Niepodległości
26 października 2017
Pokaż wszystkie

Zadbałem o to, aby polska Policja była służbą dobrze wyposażoną i aby polscy policjanci byli wynagradzani godnie.

ilustracja

– Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji postawiłem sobie cel, aby bezpieczeństwo w Polsce nie było jedynie deklaracją. Dziś 89% Polaków uważa, że kraj jest bezpieczny – powiedział minister Mariusz Błaszczak na konferencji „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej” w Gorlicach.

Szef MSWiA wziął udział w spotkaniu na zaproszenie Barbary Bartuś, posłanki Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nowosądeckiego. Konferencja została zorganizowana przy współudziale między innymi Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej.

– Zadbałem o to, aby polska Policja była służbą dobrze wyposażoną i aby polscy policjanci byli wynagradzani godnie.Również Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna otrzymają wsparcie w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W latach 2017-2020 przeznaczymy ponad 9 mld. zł na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, nowoczesny sprzęt i wyposażenie oraz inwestycje w infrastrukturę – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – Jednak nawet najlepiej wyposażone służby nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa, jeśli nie będą kierować się etosem. Najważniejszy jest człowiek i jego postawa. Dlatego też wyróżniam funkcjonariuszy za służbę, zaangażowanie i wierność temu etosowi. Funkcjonariusz, nawet jeśli nie jest na służbie, musi reagować kiedy dzieje się coś złego – dodał szef MSWiA.

Uczestnicy konferencji zdecydowali o przedstawieniu najważniejszych aspektów funkcjonowania służb i oceny zagrożeń, oraz wypracowaniu kierunków działań na przyszłość, tak aby podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gorlic i okolic. Komendant powiatowy Policji w Gorlicach, inspektor Krzysztof Tybor, poruszył zagadnienie współpracy z pozostałymi służbami w kontekście bezpieczeństwa obszarów przygranicznych. Zwrócił przy tym uwagę na rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – narzędzia, które ułatwia komunikację między Policją i obywatelami. Komendant powiatowy PSP w Gorlicach, brygadier Krzysztof Gładysz, zapoznał uczestników konferencji ze specyfiką funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie. Omówił również udział gorlickiej PSP w takich kampaniach jak „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz „STOP pożarom traw”. Major SG Łukasz Olenicz, komendant placówki SG w Tarnowie, przedstawił specyfikę zadań, jakie realizują funkcjonariusze odtworzonego przez ministra Mariusza Błaszczaka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w rejonie Gorlic. Wspomniał też o sukcesach, takich jak zatrzymanie nielegalnych migrantów z Afganistanu.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Nadleśnictwa Gorlice, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Krynickiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prelegenci zgodzili się, że współpraca służb jest kluczowym warunkiem efektywnego zapewniania bezpieczeństwa obywatelom małych społeczności, jak powiat gorlicki.

– Podkreślam, że ważne jest myślenie perspektywiczne, dostrzeganie zjawisk niebezpiecznych i reagowanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć zagrożeń. To wyzwania, przed jakimi stoją polskie służby. Zarówno Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna to służby profesjonalne, które wielokrotnie udowodniły, że potrafią sprostać tym wyzwaniom – zakończył swoje wystąpienie minister Mariusz Błaszczak.