Konferencja w Senacie RP na temat ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z udziałem RPO.
23 grudnia 2019
Czym się zajmuje Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA?
25 grudnia 2019
Pokaż wszystkie

Wystąpienie Rafała Jankowskiego na konferencji Europejskiej Unii Policji w Brukseli

W ubiegłym tygodniu w Brukseli, w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i Europejskiej Unii Policji.

Konferencja dotyczyła zrównania minimalnych standardów, które powinny obowiązywać w formacjach policyjnych wszystkich krajów UE, w  zakresie wyposażenia i szkolenia oraz dialogu pomiędzy rządami a funkcjonariuszami.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Policji krajów europejskich, Europarlamentarzyści, w tym Joachim Brudziński.

Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wziął udział przewodniczący Rafał Jankowski, który jako jeden z czterech przedstawicieli policyjnych związków zawodowych w Europie miał swoje wystąpienie.

 

Przewodniczący w swoim wystąpieniu wspomniał o latach braku współpracy z MSWiA, nawiązał do protestu polskich policjantów i wskazał, że dopiero od podpisania Porozumienia w dniu 8 listopada 2018 r. rozpoczął się dialog pomiędzy NSZZ Policjantów a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, który po objęciu resortu przez obecnego ministra Mariusza Kamińskiego nabiera właściwego kształtu.

W przemówieniu Rafał Jankowski poruszył kwestię odebrania świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom Policji, którzy zaczynali służbę w poprzednim systemie bez względu na to, że narażali przez lata swoje życie i zdrowie dla zapewnienia bezpieczeństwa po 1990 roku. Poruszył też sprawę ustawy, którą Prezydent RP bez jakichkolwiek konsultacji i oczekiwań środowiska, „wprowadził” w życie, na zamówienie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, uniemożliwiając pełnienie funkcji związkowych policjantom wybranym przez ich środowisko. Skierowanej na zakładanie upolitycznionego żółtego związku.

 

W konkluzji wystąpienia, Rafał Jankowski, zwrócił się do prowadzącego konferencję Eurodeputowanego Andreia Slabakova i szefa EPU Gerrita van de Kampa, składając wniosek formalny o to, by Europarlament przy współpracy z EPU przygotował się do stworzenia dyrektywy, niejako zmuszającej rządy państw zrzeszonych w UE do finansowania z PKB krajów ustalonego procenta przeznaczanego na bezpieczeństwo wewnętrzne na wzór stosowany przy finansowaniu armii. Bo bez tego mówienie o minimalnych standardach w Policji pozostanie szlachetną utopią. A skoro bezpieczeństwo wewnętrzne Europy jest priorytetem to nie można na nim oszczędzać.”