Nadzwyczajny Kongres Forum Związków Zawodowych w sprawie zmian statutowych
2 czerwca 2017
Definicja doprowadzenia – opinia prawna
6 czerwca 2017
Pokaż wszystkie

Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów

ilustracja

31 maja 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło uroczyste ślubowanie policjantów oraz pożegnania funkcjonariuszy odchodzących ze służby a także wręczenia nagród i wyróżnień.

Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli służbę 23 maja 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 51 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet oraz 41 mężczyzn. Ceremonię  poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego i ks. Jacka Syjuda. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał mł. insp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  oraz kierownictwo Komend Miejskiej w Łodzi i Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 36 funkcjonariuszy w tym 8 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym nowo przyjęci policjanci będą pełnić służbę w łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania mł. insp. Tomasz Olczyk powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 6 policjantów,  którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyznał im nagrody rzeczowe i   pieniężne.

Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom, którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo  służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 nagrody, Komendant Główny Policji  wyróżnił 5 policjantów a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 30 funkcjonariuszy.

W imieniu odchodzących ze służby w policji zabrał głos asp. w stanie spoczynku Dariusz Szukalski, natomiast w imieniu wyróżnionych funkcjonariuszy podziękował  podkom. Karol Ostrowski.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

W 2017 roku szeregi łódzkiego garnizonu  ma zasilić  291 policjantów.

Przyjęcia są dokonywane w czterech transzach, pierwsza z nich odbyła się już w lutym i maju kolejne planowane są  w sierpniu oraz grudniu.

(KWP Łódź)