Rafał Jankowski – Życzę policyjnej braci…
24 lipca 2019
Centralne obchody Święta Policji z udziałem Rafała Jankowskiego
29 lipca 2019
Pokaż wszystkie

Stowarzyszenie Generałów Policji do Komendanta Głównego: Policja nie klęczała przed nikim i tym samym nie musiała wstawać z kolan…

Stowarzyszenie Generałów Policji do Komendanta Głównego: Policja nie klęczała przed nikim i tym samym nie musiała wstawać z kolan…

ilustracja

Zamieszczamy list Stowarzyszenia Generałów Policji skierowany do Komendanta Głównego Policji w sprawie użytego przezeń zwrotu, że : „Dzisiaj polska policja wstała z kolan. Jest dziś zdecydowanie lepiej a było naprawdę bardzo źle”. Pragniemy zwrócić Panu uwagę, że Policja nie klęczała przed nikim i tym samym nie musiała wstawać z kolan – pisze w swoim liście Stowarzyszenie Generałów Policji. W odpowiedzi na list gen. insp. J. Szymczyk poinformował, iż nie było jego intencją podważanie dorobku poprzedników. Mówiąc o wstawaniu z kolan miał na myśli poprawę warunków finansowych i wyposażenia.

Poniżej treść całego listu i odpowiedzi gen.insp. J. Szymczyka.

Warszawa, 23.07.19 r.

GEN. INSP. DR JAROSŁAW SZYMCZYK
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Szanowny Panie Komendancie,

W dniu 24 lipca będziemy obchodzili 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Data ta jest traktowana jako święto Policji zarówno tych, którzy dzisiaj w niej służą jak również tych, którzy służyli w przeszłości. Przez ostatnie 100 lat, trudne i tragiczne losy państwa polskiego sprawiły, że struktury policyjne przechodziły złożony proces przemian. Pomimo skomplikowanej historii, Policja wyszła z niej z tarczą. Stała się nowoczesną formacją mundurową zdolną zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Jest ważnym elementem demokratycznego państwa prawa. To dzięki poświęceniu tych, którzy służyli i służą w Policji żyjemy dzisiaj w bezpiecznym kraju a Policja cieszy się wysokim zaufaniem społeczeństwa.

Z ogromny smutkiem i zażenowaniem odebraliśmy Pańskie słowa podczas obchodów święta Policji we Wrocławiu i Kielcach „że dzisiaj polska policja wstała z kolan. Jest dziś zdecydowanie lepiej a było naprawdę bardzo źle”. My jako byli przełożeni pragniemy zwrócić Panu uwagę, że Policja nie klęczała przed nikim i tym samym nie musiała wstawać z kolan. Zawsze dbaliśmy o rozwój naszej ukochanej formacji i przez ostatnie 29 lat o jej apolityczność. Służyliśmy obywatelom, nie partiom politycznym. Cieszymy się, że rządzący przeznaczyli większe środki na rozwój służb mundurowych ale trzeba je mądrze wydatkować bo koniunktura gospodarcza nie trwa wiecznie. Nie powinno się mieszać Policji w spory polityczne i kierownictwo musi być na tym tle szczególnie wrażliwe. Warto przypomnieć słowa roty ślubowania „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”

Liczymy na refleksje Pana Komendanta, nie dzielenie funkcjonariuszy lecz budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli.

Wszystkim Policjantkom, Policjantom, Pracownikom Policji życzymy satysfakcji z pełnionej misji, sukcesów w realizacji zadań, dobrego zdrowia i spełnienia marzeń.

W imieniu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

*******

Szanowna Pani Generał, Szanowni Panowie Generałowie,

Zgodnie z obietnicą około godz. 11.00 przekazałem nasze pismo do Komendy Głównej Policji. Przed kilkoma minutami zadzwonił do mnie KGP gen. insp. J. Szymczyk z informacją, iż nie było jego intencją podważanie dorobku poprzedników. Mówiąc o wstawaniu z kolan miał na myśli poprawę warunków finansowych i wyposażenia. Stwierdził, że sformułowanie „wstawania z kolan” było nieszczęśliwe za co wszystkich przeprasza.

Podkreślił, że bardzo szanuje swoich starszych kolegów, przełożonych, docenia ich wkład w budowę współczesnej Policji.

Życzę radosnego Święta Policji:)
Adam Rapacki