POTRZEBNA KREW!!!
18 czerwca 2019
Gazeta Wyborcza krytykuje zamiary „Solidarności” związane z pluralizmem związkowym w służbach mundurowych.
24 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Spotkanie z klasą mundurową!!!

W dniach 14 – 15 czerwca uczniowie klasy I L.O. w Warcie uczestniczyli w corocznym obozie sprawnościowym w Okręglicy. Uczestnicy musieli najpierw pieszo dotrzeć z Sieradza do bazy w Okręglicy. W orientacji w terenie pomagały przygotowane przez nauczyciela edukacji policyjnej Pana Krzysztofa Marciniak mapy i kompasy. Po dotarciu na miejsce uczniowie  samodzielnie przygotowali obozowisko, a następnie uczestniczyli w rozmaitych konkurencjach sprawnościowych. Wśród nich, z uwagi na specyfikę miejsca, górowało strzelanie. W nocy poszczególni kadeci pełnili wartę w obozowisku, podczas gdy pozostali smacznie spali w namiotach.

Sobota to już podsumowanie zmagań i wręczenie nagród. Na tę część przybyli fundatorzy nagród – przedstawiciele policji: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi – nadkom. Krzysztof Balcer, Wiceprzewodniczący ZW kom. Tomasz Borowiecki oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – podinsp. Andrzej Somla. Po powitaniu uczestników obozu odczytano list Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Łapińskiego i Przewodniczącego ZW nadkom. Krzysztofa Balcera, kierowany do uczniów i studentów, aby zachęcić ich do wstępowania w szeregi Policji. List przekazano obecnemu na obozie dyrektorowi ZSP w Warcie Dominikowi Strumińskiemu oraz wychowawczyni klasy Pani Małgorzacie Klimczak – Alejziak. Następnie wręczono uczniom nagrody za uzyskane wyniki.  Gościnnie na zakończenie obozu przyjechali również rodzice i opiekunowie uczniów,
a także dawny działacz naszego związku – Włodzimierz Tusz.