JUBILEUSZ KSIĘDZA JANA
17 stycznia 2019
Jak skutecznie walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w służbach mundurowych. Debata u RPO
18 stycznia 2019
Pokaż wszystkie

Sejm uchwalił budżet na 2019 r.

Sejm uchwalił budżet na 2019 r.

ilustracja

Sejm po kilku godzinach głosowań uchwalił  budżet na 2019 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 28,5 mld zł. Za uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 192 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Budżet obejmuje zwiększone nakłady na realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

W trakcie trwającego kilka godzin – z półgodzinną przerwą – głosowania Sejm odrzucił ponad 300 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości i większość z ponad stu poprawek złożonych w drugim czytaniu. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała tuż przed głosowaniem, że ustawa została przygotowana z poszanowaniem wszystkich norm legislacyjnych zarówno prawa krajowego, jak i UE.

– Jest to budżet, który zapewnia niezbędną stabilność finansów publicznych, budżet, który jest budżetem inkluzywnym i też zawierającym impulsy prorozwojowe (…). Jestem przekonana, że jest to budżet, który będzie dobrze służył Polsce – powiedziała.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Ministerstwo finansów, przygotowując ustawę przyjęło, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Założono ponadto, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Teraz ustawą zajmie się Senat.