Pogrzeb Ireneusza Sierańskiego
29 listopada 2017
Medialnej nagonki ciąg dalszy…
29 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Ryszard Petru znieważył Ministra i całą Policję?

ilustracja

Minister Mariusz Błaszczak złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ryszarda Petru

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ryszarda Petru, Posła na Sejm RP i byłego Przewodniczącego Nowoczesnej. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 i § 3 Kk, tj. znieważenia funkcjonariusza publicznego, jak i konstytucyjnego organu RP, jakim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Znieważenie nastąpiło poprzez opublikowanie przez Ryszarda Petru, na jednym z portali społecznościowych, w dniu 19 listopada 2017 roku, obraźliwego wpisu o treści: „Po 6 miesiącach, kiedy nie ma wyjaśnień i konsekwencji czas na Ministra Błaszczaka. To z jego winy policja torturowała i zabiła niewinnego człowieka – Igora Stachowiaka”.

Do znieważenia Ministra Mariusza Błaszczaka – funkcjonariusza publicznego, doszło podczas pełnienia przez niego funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w związku z wykonywaniem, w ramach pełnienia wyżej wymienionej funkcji, nadzoru nad Policją. Opublikowanie przywołanego wyżej wpisu znieważa również piastowany przez Pana Mariusza Błaszczaka urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto nieprawdziwe wpisy prezentowane przez Ryszarda Petru mają także niewątpliwie negatywny wpływ na ocenę pracy i wizerunek Policji oraz narażają ją na utratę zaufania ze strony obywateli.

Jednocześnie zwrócono się o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zniesławienia, tj. o czyn określony w art. 212 § 2 Kk.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza również wytoczyć przeciwko Ryszardowi Petru powództwo o ochronę dóbr osobistych, w ramach którego domagać się będzie usunięcia wyżej wymienionego wpisu z portalu społecznościowego oraz zamieszczenia stosownych przeprosin, a także zapłaty kwoty 50 tys. zł na wskazany cel społeczny, tj. Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.