Policja podsumowuje rok 2018′
15 stycznia 2019
Znamy termin Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów
15 stycznia 2019
Pokaż wszystkie

Rafał Jankowski wręczył wykładowcom WSPol Medale Krzyża Niepodległości z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100 rocznicy Powstania Policji

Rafał Jankowski wręczył wykładowcom WSPol Medale Krzyża Niepodległości z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100 rocznicy Powstania Policji

ilustracja

Na wniosek Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wręczył Medale Krzyża Niepodległości z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100 rocznicy Powstania Policji dwóm wykładowcom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 • dr hab. Waldemarowi Zubrzyckiemu,

 

 • prof. dr hab. Kubie Jałoszyńskiemu

 

 

 

*****************************************************************************

 

 

REGULAMIN
przyznawania przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów (Kapitułę Medalu)
Odznaczeń związanych z 100. Rocznicą odzyskania Niepodległości RP i 100.rocznicą Powstania Policji Polskiej członkom Związku i innym osobom, wspierającym działania Związku 
§ 1

Medal Krzyż Niepodległości – jest odznaczeniem o charakterze honorowym i pamiątkowym, nadawanym członkom Związku oraz osobom z poza środowiska związkowego i policyjnego w okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej:

za podejmowanie efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska policyjnego, w tym:

 • aktywną działalność związkową, zawodową i społeczną,
 • budowanie wspólnoty związkowej i poczucia tożsamości narodowej oraz rozsławianie dobrego imienia Polski, Policji oraz NSZZ Policjantów,
 • pełnienie z oddaniem funkcji w organach statutowych Związku na wszystkich jego szczeblach organizacyjnych,
 • długoletni staż związkowy (członkom Związku odchodzącym na emeryturę),
 • aktywne wspieranie Związku w różnych formach jego statutowej działalności przez osoby spoza Związku, w tym przez przez Parlamentarzystów, przedstawicieli organów władzy 
  państwowej i samorządowej,
 •  wspieranie merytoryczne i finansowe działań statutowych Związku.

§ 2

 • Medal Krzyż Niepodległości – przyznaje Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów (Kapituła Medalu) na pisemny  wniosek właściwego zarządu NSZZ Policjantów (głównego, wojewódzkiego, szkolnego, terenowego), składany do Kapituły z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych decyzję o przyznaniu Medalu może wydać Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

§ 3

Wniosek o przyznanie Medalu Krzyż Niepodległości powinien zawierać:

 • nazwę wnioskodawcy,
 • adresata (Kapituła Medalu „Krzyża Niepodległości”),
 • imię i nazwisko członka NSZZ Policjantów lub innej osoby; imię ojca,
 • funkcję w Związku lub miejsce pracy (w przypadku osoby niebędącej członkiem Związku),
 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem konkretnych zasług na rzecz Związku.

Wzór wniosku o przyznanie Medalu – Krzyża Niepodległości stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4

Kapituła Medalu – Krzyża Niepodległości przy Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb.

§ 5

Kapituła Medalu – Krzyża Niepodległości Zarządu Głównego NSZZ Policjantów decyzję o przyznaniu odznaczenia podejmuje w drodze konsensusu. Z posiedzenia członkowie Kapituły sporządzają protokół oraz wniosek o przyznanie bądź nieprzyznaniu Medalu.

§ 6

Medal – Krzyż Niepodległości wręcza się w sposób uroczysty na posiedzeniach Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Szkolnego, Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów  oraz w czasie innych uroczystości ważnych dla całego środowiska policyjnego. MEDAL – Krzyż Niepodległości wręcza przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Policjantów lub upoważniony przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów działacz Związku.

U Z A S A D N I E N I E

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, dostrzegając potrzebę uhonorowania członków NSZZ Policjantów oraz przedstawicieli społeczeństwa, którzy przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości kulturowej Polski aktywnie wspierały i wspierają działalność Związku w budowaniu wspólnoty Związkowej i poczucia tożsamości narodowej, rozsławiania dobrego imienia Polski uważa za zasadne ustanowienie Medalu – Krzyż Niepodległości.

Odznaczenie będzie doskonałym elementem pokazania, że Związek widzi i docenia tych, którzy swoją dotychczasową wzorową pełną zaangażowania postawą budują siłę naszej Organizacji, która na przestrzeni 28. lat istnienia przyczyniła się do zbudowanie demokratycznej i sprawnej organizacji, jaką mimo wielu niedostatków jest dzisiaj polska Policja.

100. lecie odzyskania niepodległości i powstania Policji, to czas, gdy Medal jest ze wszech miar potrzebny i oczekiwany przez nasze środowisko zawodowe, tym bardziej, że w wielu wypadkach to będzie jedyne naszych członków odznaczenie w czasie wieloletniej nienagannej służby i pracy społecznej.