Definicja doprowadzenia – opinia prawna
6 czerwca 2017
Rząd: płace w sferze budżetowej zamrożone na dotychczasowym poziomie
8 czerwca 2017
Pokaż wszystkie

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL–u

ilustracja

Konieczność wydania uchwały w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u spowodowana jest zmianą podstawy prawnej jego funkcjonowania.
Uchwała Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u zapewnia dostosowanie prawa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2219 z 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępującego i uchylającego decyzję Rady 2005/681/WSiSW.

Projekt z uzasadnieniem w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI