Komendantka i policjant z Zabrza próbowali popełnić samobójstwo!
20 września 2017
Obradował Zarząd Główny
5 października 2017
Pokaż wszystkie

Powstał zespół do opracowania koncepcji ochrony prawnej funkcjonariuszy…

ilustracja

Powstał „Zespół do opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas, i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”.

Komendant Główny Policji na mocy Decyzji nr 234 z dnia 20 września 2017 r. powołał zespół do opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas, i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”.
Członkami Zespołu z ramienia NSZZ Policjantów zostali:
– podinsp. Andrzej Szary – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
– podinsp. Piotr Kujawa – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Tym samym został zrealizowany wielokrotnie ponawiany postulat NSZZ Policjantów.