KGP: odniesienie do materiału TVN Fakty dot. sprawy Igora S.
8 czerwca 2017
Emerytury mundurowe: odwołania od decyzji nie tylko do SO w Warszawie
13 czerwca 2017
Pokaż wszystkie

Posiedzenie Prezydium ZG NSZZ Policjantów

ilustracja

8 czerwca 2017 odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Prezydium ZG przyjęło Program naprawczy dla Policji

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyjęło Program naprawczy dla Policji i występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o niezwłoczne podjęcie rozmów na temat poprawy sytuacji policjantów, emerytów policyjnych oraz członków ich rodzin.

Plan zakłada szereg rozwiązań systemowych i wymaga m.in. dokonania korekty w obowiązującym Programie modernizacji służb mundurowych, ale nade wszystko – jak podkreśla Prezydium w swojej decyzji – dobrej woli zarówno ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i całego Rządu.

Charakter problemów, które coraz boleśniej doświadczają polskich policjantów i Policję wymaga, by działania zostały podjęte niezwłocznie, w związku z czym Prezydium ZG zastrzega, że w przypadku nieprzystąpienia do wspólnych rozmów i zignorowania zawartych w swoim Programie żądań, NSZZ Policjantów podejmie akcję protestacyjną o charakterze ogólnokrajowym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu, którą przyjęto w formie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 30/VII/2017 .

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów.

Decyzja Prezydium nr 30/VII/2017  w załączniku.