NSZZ „Solidarność” domaga się pluralizmu w Policji
17 grudnia 2018
Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oddali premię za 11 listopada
17 grudnia 2018
Pokaż wszystkie

Podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach

Podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach

ilustracja

Komendant Główny Policji, wraz z szefem śląskich mundurowych oraz dowódcami zabezpieczenia COP 24 ocenili i wstępnie podsumowali pracę policjantów uczestniczących w tym wydarzeniu. Podziękowali i przekazali wszystkim mundurowym słowa uznania za wzorowo pełnioną służbę, szczególnie w czasie ostatnich kilku tygodni.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wspólnie ze swoim I zastępcą i jednocześnie dowódcą operacji zabezpieczenia COP 24 nadinsp. Andrzejem Szymczykiem, spotkali się z dowódcami i mundurowymi pracującymi w Zintegrowanym Stanowisku Dowodzenia. Szefom polskiej policji towarzyszyli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński ze swoim I zastępcą insp. Romanem Rabsztynem – odpowiedzialnym za podoperację Katowice oraz nadinsp. Kamil Bracha – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Komendanci podziękowali wszystkim dowódcom odcinków za koordynację działań na obszarach, za które byli odpowiedzialni. Komendant Główny Policji z uznaniem stwierdził, że kierowanie przez ostatnie 3 tygodnie takim zespołem fachowców było dla niego zaszczytem. Poprosił również o przekazanie podziękowań wszystkim policjantom i pracownikom służb, którzy „na 1 linii” dbali o bezpieczeństwo. Następnie komendanci pojechali do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na spotkanie z organizatorami szczytu klimatycznego, gdzie odwiedzili strefę, która od kilkunastu dni zarządzana była przez ONZ. Tam też doszło do spotkania szefów policji z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz Rafałem Bochenkiem – Pełnomocnikiem Ministra do spraw Organizacji COP24. Minister znakomicie ocenił stan bezpieczeństwa podczas szczytu klimatycznego, prosząc jednocześnie o opinię w tym zakresie Komendanta Głównego Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk stwierdził, że był to czas intensywnej pracy i wielu miesięcy przygotowań, nie tylko w samych Katowicach, ale w całym kraju. I Zastępca Komendanta Głównego Policji i jednocześnie dowódca operacji zabezpieczenia COP24 nadinsp. Andrzej Szymczyk podkreślił natomiast znakomitą współpracę z ONZ. Na koniec wizyty delegacja policji, na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, miała okazję i zaszczyt spotkać się z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą.

Kazimierz Barbachowski

Nadszedł czas zakończenia jednej z największych operacji w historii polskiej Policji, zabezpieczenia bezpieczeństwa przebiegu Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach. Po blisko dwóch tygodniach ciężkiej i odpowiedzialnej służby do swoich rodzin wracają tysiące policjantów. Jako jeden z policjantów biorących udział w tym zabezpieczeniu chciałem serdecznie pozdrowić i podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z którymi miałem zaszczyt pełnić służbę. W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów składam Wam najlepsze życzenia bezpiecznego powrotu do najbliższych oraz samych sukcesów w życiu zawodowym, a przede wszystkim prywatnym
Podziękowania i słowa uznania należą się także tym wszystkim, przełożonym, policjantom, śląskim związkowcom policyjnym i wielu innym osobom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do zapewnienia jak najlepszych warunków pełnienia służby, zakwaterowania, wypoczynku i wyżywienia policjantów.
Szczególne podziękowania w imieniu policjantów dla personelu Bufet przy KWP w Katowicach, który zapewniał nam ciepły posiłek w te deszczowe, a czasami mroźne dni.

Kazimierz Barbachowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów