Zmasowany protest wszystkich służb mundurowych. Co to oznacza dla łodzian?
26 lipca 2018
Wolałbym, żeby policjanci strzegli bezpieczeństwa na ulicach, niż stali pod Sejmem – stwierdził w „Faktach po Faktach” Rafał Jankowski
1 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Pieniądze podzieliły służby mundurowe

Pieniądze podzieliły służby mundurowe

ilustracja

Funkcjonariusze SOP otrzymają wyższe uposażenie. A to za sprawą nowelizacji ustawy o Służbie Ochrony Państwa, którą Senat przyjął bez poprawek – pisze Bożena Wiktorowska w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Rafał Jankowski

– Z naszych wyliczeń wynika, że po zmianach funkcjonariusz SOP będzie otrzymywać tysiąc złotych więcej niż policjant. To spowoduje podział na lepszych i gorszych funkcjonariuszy. I dlatego oczekujemy od strony rządowej, żeby podobne podwyżki objęły wszystkich funkcjonariuszy – podkreśla Rafał Jankowski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. – Inaczej dojdzie do sytuacji, że z powodu zróżnicowania uposażeń najlepsi kandydaci będą się ubiegać o przyjęcie do tej właśnie formacji. I nadal nie będzie chętnych do wstąpienia do policji – dodaje.

Nowelizacja wprowadza zróżnicowanie dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Łączna ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego (czyli o 5 proc. więcej niż obecnie). Przy czym kwota dodatku specjalnego będzie uzależniona od stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza. Brane pod uwagę będą także efekty pracy oraz opinia służbowa. Natomiast dodatek uzasadniony będzie uzależniony od kwalifikacji lub miejsca pełnienia służby.

Ponadto wysokość dodatku specjalnego będzie ustalana na okres roku (a nie jak obecnie – sześciu miesięcy) od 1 sierpnia do 31 lipca następnego roku.

Ustawa zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym komendant Służby Ochrony Państwa i szef MSWiA do 31 sierpnia 2018 r. ustalą nową wysokość dodatku obowiązującego od 1 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Ponadto w noweli wprowadzone zostały zmiany zwiększające w latach 2018–2027 wysokość maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na ten cel. Zmiany mają wejść w życie w dzień po ogłoszeniu.

Etap legislacyjny

Ustawa przed podpisaniem przez prezydenta

źródło: DGP 30 lipca 2018′ Nr 1462018.07.30