Minister Brudziński podsumowuje trzy lata MSWiA.
12 grudnia 2018
Petycja w sprawie wprowadzenia badań psychologicznych dla autorów petycji.
12 grudnia 2018
Pokaż wszystkie

NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach podsumował połowę kadencji

NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach podsumował połowę kadencji

ilustracja

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 r. w podostródzkim Kajkowie odbyła się Sprawozdawcza Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.

Delegaci podsumowali działalność swojej organizacji za okres 23 listopada 2016 r. – 6 grudnia 2018 r., czyli za połowę kadencji. Sprawozdania z działalności statutowej i finansowej przyjęte zostały jednogłośnie.

W uroczystej części wzięli udział:

J.E. ks. Abp dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński,
insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – mł.insp. Arkadiusz Sylwestrzak,
Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego,
Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego,
Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność” w Olsztynie,
Jarosław Szunejko – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Olsztynie,
Grzegorz Paciulan – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych,
ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik – Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki – Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
kpt. Maciej Kuszilek – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie,
st.sierż.szt. Kamil Bachanowicz – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie,
asp.szt. Dariusz Szczepan – Przewodniczący W-M Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
Jolanta Ołów – Wiceprzewodnicząca (i Rzecznik Prasowy) ZW SEiRP w Olsztynie,
Adam Drążkiewicz – Prezes Zarządu Spółki „IDONEUM” w Gdyni, oraz
Dariusz Chmielewski – Dyrektor Agencji TUiR „Allianz” w Olsztynie.

W dyskusji podsumowującej pierwszą połowę kadencji najwięcej uwagi poświęcono ogólnokrajowej akcji protestacyjnej i osiągniętemu porozumieniu. Goście, którzy zabrali głos w dyskusji nie kryli uznania dla sprawności, z jaką protest został przeprowadzony i ile dzięki niemu udało się osiągnąć. Podkreślali, że w odbiorze społecznym protest postrzegany był pozytywnie a policjanci zachowali duże poparcie. Zwrócono uwagę, że sukces nie byłby możliwy bez tak dużej integracji środowiska i bez uchronienia go przed polityką. Mówiono również o zagrożeniach, jakie pojawiły się po proteście. O polityce grubej kreski i o konsekwencjach „polowania na czarownice”, zwracając uwagę na rolę NSZZ Policjantów w przeciwdziałaniu wszelkim szkodliwym zjawiskom.

Podsumowanie działalności stało się okazją do podziękowania dla tych, którzy mocno angażowali się w działalność na rzecz policjantów. Odznaczono i uhonorowano kilkudziesięciu działaczy związkowych i osób spoza organizacji, a także spoza Policji.

Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka Medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” odznaczeni zostali:

nadkom. Sławomir Koniuszy
kom. Waldemar Misarko
zaś Medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (Chwała ofiarnym i nieustraszonym) odznaczony został:

asp.szt. Rafał Tkaczuk
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski nadał Medal Krzyża Niepodległości kl. I wraz z Gwiazdą dla:

J.E. ks. Abp dr Józefa Górzyńskiego
ks. kan. dr inż. Zbigniewa Czernika
ks. mgr Arkadiusaz Suchowieckiego
insp. Tomasza Klimka
mł.insp. Arkadiusza Sylwestrzaka
Medalem Krzyża Niepodległości kl. II odznaczeni zostali

Józef Dziki
Marek Tarwacki
Maciej Kuszilek
Kamil Bachanowicz
Grzegorz Paciulan
Robert Brzycki
Piotr Krupiński
Waldemar Misarko
Jarosław Nowak
Mirosław Orłowski
Bartłomiej Kolasa
Mariusz Wesołowski
Zbigniew Przyborowski
Ireneusz Rosielewski
Piotr Dzirba
Dorota Rak
Mariusz Boratyński
Tadeusz Szymczak
Rafał Tkaczuk
Grzegorz Licki
Mariusz Sargalski
Radosław Stempkowski
Dariusz Brudzyński
Grzegorz Kacprzyk
Cezary Kowalski
Waldemar Olszewski
Paweł Rynkiewicz
Marcin Gągalski
Krzysztof Stodulski
Justyna Kołecka
Arkadiusz Kieca, oraz
Marek Purzycki

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski nadał również Odznaki Honorowe następującym osobom:

Odznaka „Złota”

Mariusz Sargalski
Radosław Stempkowski
Mariusz Wesołowski

Odznaka „Srebrna”

Dariusz Brudzyński
Piotr Dzirba
Paweł Rynkiewicz
Tadeusz Szymczak
Rafał Tkaczuk

Odznaka „Brązowa”

Mariusz Boratyński
Grzegorz Kacprzyk
Grzegorz Licki
Krzysztof Stodulski

Galeria zdjęć pod poniższym linkiem: