Cyrk(iel) na pagonach ?
19 lipca 2017
Policjant zgłasza do prokuratury: „To oszczerstwa plamiące mundur”
19 lipca 2017
Pokaż wszystkie

Nie lekceważyć dialogu społecznego!

ilustracja

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, wystosowała do Marszałków Sejmu i Senatu RP pismo w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sygnatariusze tego wystąpienia krytycznie oceniają praktykę uchwalania najważniejszych ustaw ustrojowych z pominięciem procedury dialogu społecznego. Pod listem podpisali się przedstawiciele organizacji pracodawców i central związkowych.

Brakuje podpisu przedstawiciela NSZZ „Solidarność”.

List (dwie strony) w załącznikach

źródło: http://www.opzz.org.pl2017.07.18