Czy rozmowa dyscyplinująca będzie zaskarżalna?
25 marca 2019
Bez kary za przewlekłość postępowania wynikającą z przeciążenia obowiązkami
26 marca 2019
Pokaż wszystkie

Na jakie cele przeznaczono środki z wakatów w 2018 r.- odpowiedź KGP na wniosek ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Na jakie cele przeznaczono środki z wakatów w 2018 r.- odpowiedź KGP na wniosek ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego skierował  9 stycznia 2019′ do Komendanta Głównego Policji wniosek o udostępnienie w trybie informacji publicznej, wyjaśnień odnośnie wysokości i przeznaczenia środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia znajdujących się w dyspozycji KGP.

Wnioskodawca domagał się przedstawienia danych w rozbiciu na KGP, KWP, KSP oraz Szkoły Policji.

W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego ZW,  Komenda Główna Policji w dniu 17 stycznia 2019′ poinformowała, iż nie jest w stanie przygotować informację w terminie 14-dniowym i przedstawi ją najpóźniej do 11 marca.

Istotnie, 11 marca 2019′ odpowiedź KGP wpłynęła. Dowiadujemy się z niej, że środki pochodzące z niepełnego zatrudnienia w skali 2018 r. wyniosły niebagatelną kwotę 187 613 494 zł.
W piśmie wymienia się uroczystości i operacje, na które przeznaczono te pieniądze. – Sfinansowanie nagród uznaniowych z okazji Święta Policji, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Święta Służby Cywilnej, a także sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy KSP zabezpieczających uroczystości 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dla funkcjonariuszy zabezpieczających Konferencję COP24, a także dla SZCZEGÓLNIE wyróżniających się policjantów i pracowników policji…

Dalej w piśmie enigmatycznie informuje się, że środki z niepełnego zatrudnienia przeznaczono na:
– zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników,
– należności i świadczenia dla policjantów,
– zabezpieczenie wypłat pozapłacowych świadczeń (dopłaty do wypoczynku i przejazdów raz w roku, zasiłków na zagospodarowanie, odpraw etc.,
– sfinansowanie INNYCH wydatków bieżących (delegacje, remonty sprzętu, zakup materiałów),
– sfinansowanie wydatków na uposażenia funkcjonariuszy oddelegowanych do zadań poza Policją.

Niestety pomimo wydłużonego czasu, jakiego KGP potrzebowała na udzielenie tej odpowiedzi, próżno doszukać się w niej precyzyjnych danych z uzasadnieniem i podziałem na poszczególne jednostki, o co zwracał się wnioskodawca.

Odpowiedź KGP sprawia wrażenie, jakby spisano po łebkach tytuły segregatorów, czy folderów w komputerze, bez zaglądania do ich zawartości.

(…) Najpierw należy zająć się czasem!!! Realizacja wniosku z trybu 14 dniowego z uwagi na przygotowanie czynności została przedłużona do….11 marca czyli dwa miesiące na przygotowanie pół stronicowej odpowiedzi. Niestety wniosek w pełni nie został zrealizowany albowiem nie dokonano podziału na KGP oraz poszczególne KWP. Nie dowiedzieliśmy się również ile z kwoty ponad 187 mln przeznaczono na poszczególne elementy wydatkowania, a pewnie taka informacja byłaby najciekawsza. Chociaż i takie informacje jak finansowanie z wakatów remontów sprzętu, delegacji służbowych czy wydatków związanych z zabezpieczeniem operacji policyjnych przy rzekomo świetnej sytuacji budżetu Policji nie napawa optymizmem w świetle wydatków w Policji na 2019 rok!!! (…)

 

W załączniku: wniosek ZW i Odpowiedź KGP

źródło