Negocjacje ws. żądań Federacji wciąż bez finału
7 czerwca 2018
Minister Jarosław Zieliński w TVP INFO o bezpiecznych wakacjach
7 czerwca 2018
Pokaż wszystkie

Minister Zieliński wystąpi jutro w TVP INFO

Minister Zieliński wystąpi jutro w TVP INFO

ilustracja

Jak informuje na swoim koncie na twitterze minister Jarosław Zieliński,  jutro (7 czerwca 2018 r.) o godzinie 7:40 wystąpi w stacji TVP INFO.

Poniżej zamieszczamy skróconą informację  o pracach komisji sejmowych (pełen zapis posiedzenia dostępny będzie na stronie Sejmu RP później.
2018-06-05

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH 
VIII kadencja
w dniu 5 czerwca 2018 r.
nr 55/2018 (307)

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji kadrowej oraz rekrutacji do podległych mu służb.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński poinformował, że na dzień 1 czerwca br. na 103 309 etatów w Policji zatrudnionych jest 97 026 funkcjonariuszy. Dla porównania w latach 2010-2016 liczba etatów wynosiła ok. 102 tys., a liczba zatrudnionych 96-99 tys. Jeżeli chodzi o liczbę chętnych do pracy w Policji, to w 2017 r. na jedno miejsce przypadało średnio 4,1 kandydata. Dla porównania w roku 2016 – 4,43, w 2015 – 7,52, a w 2014 – 7,7.
W Służbie Ochrony Państwa dane dotyczące sytuacji kadrowej oraz rekrutacji na dzień 1 marca 2018 r. przedstawiają się następująco: liczba funkcjonariuszy będących w służbie – 1986 osób; liczba funkcjonariuszy zwolnionych w 2018 r. – 32 osoby; liczba mianowanych do służby w 2018 r. – 39 osób. Ogólna liczba osób planowanych do przyjęcia do SOP w 2018 r. wynosi 250, a liczba funkcjonariuszy planowanych do przeniesienia do SOP z innych formacji obejmuje 50 osób.
Państwowa Straż Pożarna według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała limit etatowy wynoszący 30 505 funkcjonariuszy (zatrudnienie wyniosło 29 792) i 1856 etatów pracowników cywilnych (zatrudnienie – 1764). W dniu 1 stycznia 2018 r. PSP otrzymała środki finansowe na utworzenie 490 nowych etatów, co jest związane ze zwiększeniem zakresu działań PSP.
W Straży Granicznej stan osobowy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 14 890 funkcjonariuszy. Ogółem w 2017 r. przyjęto do SG 466 osób, natomiast zwolnionych ze służby zostało 462 funkcjonariuszy. Przydzielony limit przyjęć do służby w SG w 2017 r. wyniósł 455, natomiast zrealizowany – 447.
W trakcie dyskusji posłowie formułowali pytania i uwagi m.in. odnośnie do: oceny sytuacji kadrowej w służbach, przede wszystkim w Policji, przyczyn spadku zainteresowania zawodem policjanta, działań, jakie powinny być podjęte na rzecz poprawy stanu kadrowego służb – usprawnienia procesu rekrutacji czy konkretnych procedur doboru kandydatów do służby, stworzenia systemu motywacyjnego sprzyjającego wstąpieniom do służb, wzmocnienia ich etosu, ale także dbałości o zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy czy zapewnienie im świadczeń socjalnych.
W posiedzeniu uczestniczyli: komendant główny Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Straży Granicznej – gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz komendant Służby Ochrony Państwa – gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski.