Łódź: Mąż zaufania w komendzie. Będzie reforma antymobbingowa?
12 kwietnia 2018
Szef MSWiA spotka się ze związkowcami służb mundurowych
16 kwietnia 2018
Pokaż wszystkie

Minister po raz kolejny zapewnia służby o podwyżkach, tym razem w Krakowie

ilustracja

Minister Joachim Brudziński ponownie zapewnił służby mundurowe o swoim poparciu dla podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy.Tym razem obietnice podwyżki usłyszeliśmy przy okazji odprawy z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego.

W czwartek (11 kwietnia br.) szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego. Przed naradą minister wręczył nagrody za wzorową służbę ośmiu funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom krakowskiego „Archiwum-X”.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat działań służb w 2017 roku oraz planów na rok 2018. Szefowie wojewódzkich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedstawili ministrowi stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami służącymi w regionach. Minister osobiście ma możliwość porozmawiać z policjantami, strażakami oraz strażnikami granicznymi, zapoznać się z problemami oraz specyfiką pracy w danym regionie Polski.

Minister zapewnił zebranych o kontynuowaniu działań wzmacniających potencjał służb. Trwa realizacja Programu Modernizacji. – W tym procesie modernizacji, przywracania atrybutów państwa polskiego jakim jest polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna, nie będziemy się cofać – zapewnił szef MSWiA. Dalej będą przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach, które zostały zlikwidowane przez rząd PO-PSL. – W zeszłym tygodniu na Dolnym Śląsku otworzyłem 75. posterunek. I, co mnie bardzo ucieszyło, to fakt, że na uroczystość przybyło wielu mieszkańców miasta, którzy cieszyli się, że policjanci do tej miejscowości powrócili. Będziemy dalej przywracać posterunki – dodał.

– Dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Już za kilka tygodni, od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister. Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. 

Szef MSWiA zwrócił także uwagę komendantom, że pomimo tego, że polski rynek pracy jest tak konkurencyjny, to w procesie naboru do służby powinni trafiać tylko najlepsi. – Naszym wspólnym zadaniem jest, aby nie obniżyć poziomu naboru. Do służby powinni trafiać ludzie ideowi, dla których słowa: służba, poświęcenie, ojczyzna nie są tylko sloganami – powiedział.

W naradzie wzięli udział m.in.: gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej, nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski oraz komendanci z Małopolski.

 

Więcej na portalu MSWiA pod poniższym linkiem: