MSWiA zmienia stawki równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie!
18 grudnia 2019
Infosecurity24: 2,5 tys. złotych dodatku za pozostanie w służbie i program rozwoju. Kamiński zdradza plany MSWiA
18 grudnia 2019
Pokaż wszystkie

Minister Mariusz Kamiński: nie jestem stroną, jestem po tej samej stronie co funkcjonariusze…

Zakończyło się trwające od godziny 14:10 do 16:15  posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Jedynym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji na temat planowanych zamierzeń resortu w latach 2019–2023.

Wiesław Szczepański

 

Posiedzenie prowadził nowy przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański (Lewica), którego debiut w tej roli trzeba uznać za bardzo udany, choć na początku powitał wszystkich radnych… ale szybko swój się poprawił i powitał posłów, członków komisji, tłumacząc przejęzyczenie długoletnią pracą w samorządzie.

Posiedzenie znacznie się przedłużyło za sprawą wielu pytań, jakie posłowie kierowali pod adresem Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, które reprezentowali: minister Mariusz Kamiński, wiceminister  Maciej Wąsik oraz wiceminister Paweł Szefernaker. Poniżej przedstawiamy w skrócie wypowiedzi przedstawicieli resortu na temat najbardziej nas interesujący, czyli na realizację Porozumienia z 8 listopada 2018′.

 

Od lewej: Mariusz Kamiński,
Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker

Retransmisję całego posiedzenia można obejrzeć Tutajnatomiast stenogram wszystkich wypowiedzi ukaże się w ciągu kilku dni.

Posiedzenie rozpoczął minister Mariusz Kamiński, który stwierdził, że resort planuje opracowanie i wdrożenie kolejnego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2021-2024. Będzie on obejmował dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to będzie dalsze podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Ministerstwo dysponować będzie dodatkowymi środkami finansowymi w wysokości około jednego miliarda złotych, co pozwoli na zrealizowanie zamierzeń określonych we wspomnianym Programie.

–  Mamy więc stabilny budżet, który pozwoli nam także na realizację Porozumienia z listopada 2018′ zawartego ze stroną społeczną – stwierdził minister.

  • W styczniu 2020′ zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają podwyżki w wysokości 500,- zł (brutto  z nagrodą roczną). Jak stwierdził wiceminister Maciej Wąsik: naszą intencją jest, aby wszyscy funkcjonariusze dostali podwyżki kwotowo równe.
  • Nadgodziny, jak stwierdził minister Kamiński: „praktycznie od 1 stycznia 2020′ funkcjonariusze będą mogli odbierać wypracowane nadgodziny”. – Niepokoi w wypowiedzi ministra użyte słowo „praktycznie”.
  • Przedemerytalne dodatki dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli 25 lat służby, żeby nadal pozostali w służbie. Minister sprecyzował, że chodzi o takich funkcjonariuszy, których przełożeni będą chcieli zatrzymać w służbie. Nie będzie to obligatoryjny dodatek, dla wszystkich. Ma to być dodatek  motywacyjny.  Po 25 – latach służby. I dodatek motywacyjny wyniesie 1 500,-zł. Natomiast II dodatek, po ukończeniu 28,5 lat służby wyniesie  2 500,-zł brutto.  Po 28, 5 roku już nie można bardziej zwiększyć emerytury, ale w przypadku, jeśli chcemy aby funkcjonariusz nadal pozostał w służbie, proponujemy taki dodatek. Rozmawialiśmy ze związkami i odbiór tej propozycji ministerstwa przez stronę społeczną jest dobry. Podkreślam, że to nie będzie dodatek obligatoryjny ale dla takich funkcjonariuszy, których chcemy zachować w służbie – powiedział minister.
  • Drugim celem tych dodatków jest zachęcenie młodych kandydatów do wstąpienia do służby. – Chodzi o to, żeby młody człowiek nabrał przekonania, że służba jest atrakcyjna, że perspektywy finansowe są dobre.
  • Proponowane rozwiązanie jest oszczędne, bo funkcjonariusz, który pozostanie w służbie nie będzie otrzymywał emerytury, na którą by odszedł – zauważył minister.
  • Wiceminister Maciej Wąsik Wąsik podkreślił, że ministerstwo  pracuje także nad ułatwieniem powrotu do formacji funkcjonariuszom, którzy już są na emeryturze. Maciej Wąsik przytoczył smutne dane z których wynika, że średni czas pozostawania w służbie wynosi 25 lat, natomiast średni czas przebywania na emeryturze… 26,5 roku. Chcemy tę statystykę zmienić – dodał.

Minister Kamiński stwierdził, że strona społeczna słusznie stawiała problem wakatów. To związkowcy mieli rację ustanawiając taki punkt porozumienia.Przyznaję rację związkowcom, że to naprawdę dobry postulat na zaradzenie rosnącej liczbie wakatów. Do końca 2020 roku strona rządowa miała przedstawić rozwiązanie – Ja nie widzę powodu żeby czekać do końca przyszłego roku – w I kwartale 2020 projekt musi trafić do parlamentu, żeby to rozwiązanie weszło w życie jak najszybciej – zapowiedział minister.

  • Zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy – to kolejny postulat, który chcemy jak najszybciej zrealizować – powiedział minister. Rośnie agresja wobec funkcjonariuszy. Mają miejsce czynne napaści i słowna agresja. Przewidujemy zaostrzenie kar za te przestępstwa, przy czym, przy orzekaniu kar przez sądy – obowiązkowym będzie orzekanie świadczeń finansowych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe będą gromadzone na specjalnym funduszu z przeznaczeniem na wsparcie wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach. Fundusz Sprawiedliwości – ma powstać przy MSWiA – także jako  systemowa pomoc państwa dla niepełnosprawnych funkcjonariuszy. Projekt rozporządzenia w tej sprawie również już wchodzi na drogę legislacji.
  • Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 30.10.2018′ – uznał, że ekwiwalenty są sprzeczne z konstytucją i wyeliminował art. 115 a.  Nie ma obecnie  możliwości – zdaniem ministra  – wypłacania ekwiwalentu za zaległe urlopy. Tego nie można dłużej tolerować. Minister Mariusz Kamiński poinformował, że ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który powstał po 6 listopada 2018 r., czyli po dacie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., zostanie wypłacony w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.
  • Normy wyżywienia, ośmieszony w mediach równoważnik w wysokości 2,71 zł –  już został zmieniony.  Słuszne były szydercze artykuły, gdyż stawki te były oderwane od rzeczywistości – podkreślił minister. Już się ukazało rozporządzenie MSWiA – od 1 stycznia wejdą w życie przyzwoite stawki – 12 zł  – to kwota godziwa, zdaniem ministra.

Tak postępuje na dzień dzisiejszy realizacja Porozumienia z listopada 2018′ – podsumował minister. Podkreślił, że regularnie odbywają się spotykania ze związkami. Pracujemy nad rozwiązaniem art 15a – to dawne czasy ale budzą wielkie kontrowersje. Będziemy szukać jak najlepszego sposobu realizacji – pracujemy usilnie nad tym, żeby wszystkie punkty porozumienia zostały zrealizowane – zapewnił minister

Ekwiwalenty też były przedmiotem tego porozumienia – bardzo sobie cenię głos funkcjonariuszy płynący z dołu, naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków prawnych i finansowych żeby to było zrealizowane. Żołnierze ryzykują na wojnie, natomiast funkcjonariusze ryzykują na co dzień, dlatego ta służba musi dawać satysfakcję finansową,

To będzie celem stałych zabiegów ministerstwa – zapowiedział minister.

Nie jestem stroną, jestem po tej samej stronie co funkcjonariusze, wierzę, że wspólnie podejdziemy do tych spraw poważnie – my jesteśmy dzisiaj… jutro nas może nie być, będą inni, natomiast Policja, Straż Graniczna i pozostałe służby mundurowe będą zawsze.

Notował (jp)