Listy Doroty Gardias – PRZEWODNICZĄCA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
30 marca 2020
Maski i rękawiczki ochronne dla łódzkich policjantów.
1 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

Minęło 13 lat od tragicznych wydarzeń w Zakładzie Karnym w Sieradzu

13 lat temu około godz. 8.30 trzej policjanci z sekcji do walki z przestępczością samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przyjechali do Zakładu Karnego w Sieradzu po aresztowanego. Mieli dowieźć go na przesłuchanie w prokuraturze. W pewnym momencie , kiedy byli na dziedzińcu ZK, strażnik więzienny nagle odbezpieczył broń i zaczął strzelać. Na służbie zginęło trzech policjantów . Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Ten fragment ślubowania dla poległych policjantów spełnił się w najtragiczniejszy sposób – chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny ponieśli ofiarę największą. Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin oraz Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed oddali Im hołd.

aspirant WERSTAK Andrzej

ur. 1975 r. – zm. 2007 r.
Detektyw Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 20 MAJA 1996 R. W KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA STANOWISKU APLIKANTA.

W 1997 R. UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE, A W 2001 R. KURS PODOFICERSKI DLA SŁUŻB OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH W SZKOLE POLICJI W PILE. W 2001 R. ZOSTAŁ MIANOWANY SIERŻANTEM, W 2007 R. MŁODSZYM ASPIRANTEM.

W LATACH 1999 – 2007 PRACOWAŁ W PIONIE KRYMINALNYM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH KOLEJNO NA STANOWISKU POLICJANTA I DETEKTYWA SEKCJI KRYMINALNEJ. OSTATNIM MIEJSCEM PEŁNIENIA SŁUŻBY BYŁ WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE. ODWAŻNY I ZDECYDOWANY W DZIAŁANIACH NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI, BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

DNIA 26 MARCA 2007 R. ASP. ANDRZEJ WERSTAK, PRZEWOŻĄC WRAZ Z DWOMA FUNKCJONARIUSZAMI OSADZONEGO Z ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU NA PRZESŁUCHANIE DO PROKURATURY REJONOWEJ W PABIANICACH, W WYNIKU OSTRZELANIA POJAZDU PRZEZ STRAŻNIKA WIĘZIENNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU, PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU.

POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ ASPIRANTA.

młodszy aspirant KULESZA Bartłomiej

ur. 1976 r. – zm. 2007 r.
Policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 25 LISTOPADA 2003 R. NA STANOWISKU KURSANTA REFERATU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO SEKCJI ZABEZPIECZENIA MIASTA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI.

W 2004 R. ODBYŁ PRZESZKOLENIE PODSTAWOWE W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH. W 2006 R. UKOŃCZYŁ SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE.

W LATACH 2003 – 2005 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ NA STANOWISKACH KURSANTA I APLIKANTA OGNIW PATROLOWYCH SEKCJI ZABEZPIECZENIA MIASTA KMP W ŁODZI ORAZ SEKCJI PREWENCJI I KOMISARIATU POLICJI KMP W ŁODZI. OD 2006 R. PRACOWAŁ W WYDZIALE DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ SAMOCHODOWĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI.

MŁ. ASP. BARTŁOMIEJ KULESZA BYŁ WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ POLICJANTEM. ZDYSCYPLINOWANY, RZETELNY I SUMIENNY, W REALIZACJI ZADAŃ WYKAZYWAŁ DUŻE ZAANGAŻOWANIE, ODWAGĘ I KREATYWNOŚĆ. DZIĘKI UPOROWI I OFIARNOŚCI PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ZNACZĄCYCH SUKCESÓW W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI. ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH. SWOJĄ POSTAWĄ PODNOSIŁ AUTORYTET SŁUŻBY ORAZ SPOŁECZNE ZAUFANIE DO POLICJI.

W DNIU 26 MARCA 2007 R. MŁ. ASP. BARTŁOMIEJ KULESZA, PRZEWOŻĄC WRAZ Z DWOMA FUNKCJONARIUSZAMI OSADZONEGO Z ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU NA PRZESŁUCHANIE DO PROKURATURY REJONOWEJ W PABIANICACH, W WYNIKU OSTRZELANIA POJAZDU PRZEZ STRAŻNIKA WIĘZIENNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU, PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU.

POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA.

młodszy aspirant BĘDKOWSKI Wiktor

ur. 1967 r. – zm. 2007 r.
Referent Sekcji Dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 20 SIERPNIA 1996 R. JAKO APLIKANT WYDZIAŁU POLICJI SĄDOWEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI.

W 1997 R. UKOŃCZYŁ PRZESZKOLENIE NA KURSIE PODSTAWOWYM W OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI W ŁODZI. W 2006 R. UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY PROFILOWANY OPERACYJNO-DOCHODZENIOWY W SZKOLE POLICJI W PILE.

W LATACH 2000 – 2007 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ W PIONIE DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH KOLEJNO NA STANOWISKU STARSZEGO POLICJANTA I REFERENTA SEKCJI DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEJ. OSTATNIM MIEJSCEM PEŁNIENIA SŁUŻBY BYŁ WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI.

MŁ. ASP. WIKTOR BĘDKOWSKI BYŁ DOBRYM I SKUTECZNYM POLICJANTEM. ODWAŻNY I ZDECYDOWANY, NIGDY NIE WAHAŁ SIĘ PRZED PODJĘCIEM NAJTRUDNIEJSZYCH WYZWAŃ. ZA ZAANGAŻOWANIE W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE NAGRADZANY I WYRÓŻNIANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

DNIA 26 MARCA 2007 R. MŁ. ASP. WIKTOR BĘDKOWSKI, PRZEWOŻĄC WRAZ Z DWOMA FUNKCJONARIUSZAMI OSADZONEGO Z ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU NA PRZESŁUCHANIE DO PROKURATURY REJONOWEJ W PABIANICACH, W WYNIKU OSTRZELANIA POJAZDU PRZEZ STRAŻNIKA WIĘZIENNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU, PONIÓSŁ ŚMIERĆ POMIMO PODJĘCIA NATYCHMIASTOWEJ AKCJI RATUNKOWEJ I PRZEWIEZIENIA GO DO SZPITALA.

POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA.

Symboliczne znicze zapłonęły w dzisiejszą rocznicę na Starym Cmentarzu w Łodzi. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin wraz z  Z-cą Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi podinsp. Rafałem Mrozowskim oddali cześć pamięci poległych na służbie policjantów mł. asp. Wiktora Będkowskiego oraz mł. asp. Bartłomieja Kuleszy.

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed  uczcił także dzisiaj pamięć tragicznie poległego asp. Andrzeja Werstaka, który spoczywa na miejscowym cmentarzu. W obecności najbliższej rodziny komendant oddał hołd zmarłemu.

KOLEDZY – NIGDY O WAS NIE ZAPOMNIMY !

 

         

 

 

Źródło: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/35390,Minelo-13-lat-od-tragicznych-wydarzen-w-Zakladzie-Karnym-w-Sieradzu-Pamietamy-o-.html