Życzenia Noworoczne!!!
31 grudnia 2018
Policja podsumowuje rok 2018′
15 stycznia 2019
Pokaż wszystkie

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów nie zaakceptował podwyżek zaproponowanych przez MON

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów nie zaakceptował podwyżek zaproponowanych przez MON

ilustracja

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych nie zaakceptował podwyżek uposażenia zaproponowanych przez MON dla tej grupy żołnierzy. W piśmie skierowanym do szefa resortu Mariusza Błaszczaka uznał zaproponowane stawki za „demotywujące i niesprawiedliwe społecznie”.

– Wzrost wynagrodzeń w przypadku korpusu szeregowych wyniesie ponad 14 procent, w przypadku korpusu podoficerów ponad 11 procent, w przypadku oficerów młodszych to 10 procent – informował minister obrony. To największe podwyżki w Wojsku Polskim od lat – podkreśla MON. W środę Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski poinformował, że reprezentowany przez niego Konwent Dziekanów w imieniu oficerów nie zaakceptował podwyżek zaproponowanych przez MON. W piśmie skierowanym do ministra obrony Mariusza Błaszczaka Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych podkreślił, że „stał i stoi na stanowisku, że zaproponowane stawki uposażenia zasadniczego są nie do zaakceptowania”.

„Uznajemy je za demotywujące i niesprawiedliwe społecznie” – napisano w piśmie do ministra Błaszczaka. „Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych od lat zwraca uwagę na pogłębiający się niekorzystny stosunek uposażenia oficerów zawodowych w stosunku do szeregowego zawodowego, który jest następstwem dedykowania po raz kolejny podwyżek uposażeń głównie korpusom szeregowych i podoficerów” – podkreślono.

Wzrost najniższego uposażenia żołnierzy – jak domino. Kto na tym skorzysta?

Zapowiedziany i potwierdzony na poniedziałkowym spotkaniu w MON wzrost najniższego uposażenia dla szeregowego zawodowego z 3200 zł do 3650 zł od 1 stycznia 2019 r. spowoduje, że zwiększą się nie tylko niektóre dodatki, ale także wynagrodzenie podchorążych, kadetów, terytorialsów i rezerwistów na ćwiczeniach.

Które dodatki wzrosną?

W tym roku zwiększy się przede wszystkim gratyfikacja urlopowa, stanowiąca 35 proc. najniższego uposażenia żołnierza – z 1120 zł do 1277,50 zł brutto (z podatkien). Wyższy będzie też ryczałt z tytułu przeniesienia, który wynosi 50 proc. podstawowego uposażenia ( wzrost 1600 zł na 1825 zł).

Ponadto podwyżce ulegnie kwota na przekwalifikowanie się żołnierza odchodzącego z armii w zależności od liczby wysłużonych lat – po czterech latach może on liczyć na 75 proc. najniższego uposażenia, co oznacza wzrost z 2400 zł do 2737,50 zł. Po 9 latach służby będzie przysługiwało 5475 zł zł, a po 15 latach służby wojskowej – 8212,50 zł

Więcej dla podchorążych i kadetów

Na podwyżce najniższego uposażenia zyskają także podchorążowie. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MON z 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką, podchorąży na I roku otrzymuje 40 proc. najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, co oznacza wzrost z 1280 zł do 1460 zł netto ) , a na V roku – 80 proc. tego wynagrodzenia ( wzrost z 2560 zł do 2920 zł netto). Natomiast żołd kadeta szkoły podoficerskiej, który wynosi 35 proc. szeregowego zwiększy się z 1120 zł do 1277,50 zł netto miesięcznie.

Resort obrony narodowej nie zdążył przed końcem ubiegłego roku uchwalić zmian w tych przepisach, których celem było oderwanie wynagrodzenia podchorążych od uposażenia kadry zawodowej. Stawki są sztywne. Jak wynika z opublikowanej w grudniu 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji tabeli, podchorąży na pierwszym roku w stopniu szeregowego miał otrzymać 1200 zł, a jeśli nie awansuje, to na drugim roku studiów będzie miał 1300 zł, na III – 1400 zł, na IV roku – 1600 zł a na V roku 1800 zł. Natomiast jego kolega w stopniu sierżanta lub bosmana ( w Akademii Marynarki Wojennej) miał otrzymywać 2600 zł.

W projekcie nowego rozporządzenia MON zapisano, że uposażenie elewa szeregowego w ośrodku szkolenia wyniesie 700 zł, kadetowi szkoły podoficerskiej będzie przysługiwać 1200 zł a magistrowi na kursie oficerskim – 2600 zł. Teraz nie wiadomo, czy propozycje nowych stawek nie zostaną skorygowane w górę.

W sumie zmiany w 2019 r. obejmą kształceniem w uczelniach wojskowych ok. 5.200 podchorążych oraz ok. 2800 kadetów szkolonych w szkołach podoficerskich

Skorzystają także żołnierze WOT

Od tego momentu żołnierzowi TSW przysługuje jednorazowy dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to 330 zł brutto plus należności na ćwiczenia. Dzienna stawka zależy od posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. W przypadku szeregowego, jest to 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1 stycznia jest to 91,20 zł dziennie). Starszy szeregowy otrzyma 2,95 proc. tej stawki ( 94,40 zł), a kapral ( mata) – 3,25 proc. (104 zł ). Podporucznikowi będzie przysługiwać podczas ćwiczeń stawka 4,20 proc. , czyli 153,30 zł dziennie.

Z podwyżki najniższego uposażenia skorzystają także rezerwiści odbywający ćwiczenia wojskowe, którzy otrzymują wynagrodzenie za każdy dzień spędzony w wojsku. Podobnie jak w Wojskach Obrony Terytorialnej stawka jest uzależniona od stopnia lub stanowiska służbowego, jakie zajmuje dana osoba i wynosi odpowiedni procent najniższego wynagrodzenia żołnierza zawodowego R.Ch.