Szczere „życzenia” od kierowcy z Gdyni dla funkcjonariusza.
23 stycznia 2018
Kiedy trzynastka i mundurówka?
29 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Komunikat w sprawie odprawy rocznej.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W dniu 23 stycznia 2018 roku w auli KWP odbyła się narada roczna, której celem było  podsumowanie wyników  w 2017 roku oraz nakreślenie kierunków działań na kolejny rok. W tym roku po raz pierwszy w historii oraz jako jedyny przypadek w kraju, w naradzie nie uczestniczył przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Pan Komendant Wojewódzki nie był łaskaw zaprosić przedstawiciela związku do udziału w naradzie, nie otrzymaliśmy też choćby suchej informacji o czasie i miejscu narady.

W związku z powyższym, w razie pytań ze strony członków związku u przebieg narady oraz wypracowane wnioski informuję, że nie będę        w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Mam tylko skąpe relacje od Przewodniczącej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, która w związku z zaproszeniem uczestniczyła w naradzie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i sugestiami, jakobym miał nie uczestniczyć w naradzie bo „nie chciałem drażnić”, czy „wolałem nie ryzykować” informuję: są to stwierdzenia nieuprawnione. Nie uważam uczestnictwa w naradzie za ryzykowne, nie unikam ryzyka jeśli jest taka potrzeba, a rolą przewodniczącego organizacji jest reprezentowanie policjantów i zabieranie głosu w istotnych dla nich sprawach. W naradzie nie uczestniczyłem, ponieważ jej gospodarz nie wyraził takiej woli, a nie zwykłem wchodzić nieproszony. Może to jedynie świadczyć o poziomie współpracy pomiędzy kierownictwem KWP w Łodzi, a związkiem zawodowym Policjantów.

 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów w Łodzi

       Krzysztof Balcer