Sejm odrzucił projekt ustawy odwracającej skutki ustawy dezubekizacyjnej
26 marca 2018
Zakończyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (dostępna retransmisja)
28 marca 2018
Pokaż wszystkie

Komunikat przewodniczącego FZZ SM ws. konferencji prasowej

ilustracja

Szanowne Koleżanki i Koledzy Funkcjonariusze!

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej, pragnę Was poinformować, że w dniu 27 marca 2018 r. w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 (sala nr 512 V piętro) odbędzie się konferencja prasowa. Jej celem jest zapoznanie opinii publicznej z problemami naszego środowiska i żądaniami, jakie w dniu 12 marca 2018 r. Federacja skierowała do ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.

W konferencji, oprócz reprezentantów Federacji, udział wezmą przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych: Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Od spełnienia żądań skierowanych do właściwych ministrów Federacja uzależnia osiągnięcie stabilizacji kadrowej w służbach mundurowych, twierdząc, iż jedyny sposób na osiągnięcie tego celu zależy przede wszystkim od radykalnego zwiększenia nakładów na wzrost uposażeń funkcjonariuszy z jednoczesnym przywróceniem uprawnień emerytalnych, jakie obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym zwracam się do Koleżanek i Kolegów związkowców z prośbą o to, aby w czasie konferencji prasowej na budynkach Waszych Jednostek zawisły flagi związkowe na znak poparcia dla żądań, o spełnienie których Federacja walczy. Nie chcemy by czasowe wywieszenie flag kojarzono z akcją protestacyjną, bo ta nie została jeszcze podjęta, i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że o słuszności naszych żądań przekonamy stronę rządową przy stole negocjacji.

Przebieg konferencji prasowej transmitowany będzie na żywo za pośrednictwem stron internetowych: http://nszzp.pl/, http://www.nszzfsg.pl/, http://www.nszzfipw.org.pl/, http://www.zzsflorian.pl/, https://www.zgnszzpp.pl/.

Ze związkowym pozdrowieniem!

/-/ Marcin KOLASA, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych