Infosecurity24.pl – Czy Policję stać na rekompensatę za nadgodziny?
6 lutego 2020
Czy można zintegrować systemy rekrutacyjne do służb?
10 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Jest projekt ustawy zapewniający realizację wyroku TK w sprawie ekwiwalentów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację nr 294 zapewnia, że jest już gotowy projekt ustawy zapewniający realizację wyroku TK w sprawie ekwiwalentów.

Odpowiedź na interpelację nr 294 w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik

Warszawa, 28-01-2020

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację numer 294 Pani Poseł Hanny Gill-Piątek w sprawie wypłacania ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom Policji, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został przygotowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zapewniający realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt K 7/15.

Projekt ten został przekazany do Zespołu do Spraw Programowych Prac Rządu z wnioskiem o jego wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu

Treść interpelacji – tutaj

Jak informuje wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów  Andrzej Szary – Interpelacja nr 294 jest efektem działań podjętych przez Krzysztofa Balcera, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego.