Dyżur domowy jako czas pracy – wyrok TSUE
9 marca 2020
W bezpośrednim dostarczaniu żywności nie mogą brać udziału policjanci. Są jednak zaangażowani w procedurę.
17 marca 2020
Pokaż wszystkie

Identyfikacja policjanta ze zdjęcia nie stanowi informacji publicznej.

Wnioskodawca zwrócił się do komendanta komisariatu policji o identyfikację osoby widocznej na zdjęciu. Ten odpowiedział, że czynność taka nie stanowi informacji publicznej i odmówił żądaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał mu rację – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “Komendant nie zidentyfikuje policjanta ze zdjęcia”.

Wpłynął wniosek do komendanta komisariatu policji o udostępnienie informacji publicznej polegającej na podaniu czy funkcjonariusz pełniący służbę w komisariacie policji, to osoba o wizerunku ze zdjęć załączonych do wniosku.

Komendant wyjaśnił w odpowiedzi, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej. Wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, wyjaśniając, że jego wniosek nie zmierzał do uzyskania danych osobowych funkcjonariusza, a jedynie zweryfikowania osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Jego zdaniem ustalenie faktu czy dana osoba jest funkcjonariuszem czy nie jest, ma charakter publiczny a nie prywatny i może mieć znaczenie dla większej grupy osób, nie tylko dla skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił poglądu skarżącego i skargę oddalił. Potwierdził, że policjanci są osobami pełniącymi funkcje publiczne, zatem dane ich dotyczące (zawarte np. w aktach osobowych czy w legitymacjach służbowych) są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Pozostają bowiem w związku z realizacją zadań publicznych przez policję i jej pracowników (policjantów).

Nie jest nią natomiast czynność identyfikacji osoby na zdjęciu. Zachowanie komendanta policji było zatem prawidłowe.

Wyrok WSA w Poznaniu z 15.01.2020 r., II SAB/Po 55/19.

Omówienie (jp) cały artykuł pod podanym linkiem