Zamykają komisariaty i przestają pracować…
10 września 2018
Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku polecił policjantom wystawiać mandaty zamiast pouczeń.
12 września 2018
Pokaż wszystkie

Delegacja NSZZ Policjantów w Miednoje

Delegacja NSZZ Policjantów w Miednoje

ilustracja

W dniach 1-3 września 2018 roku w 18. rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W uroczystości wzięła udział delegacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów na czele z Przewodniczącym ZG kol.Rafałem Jankowskim, Wiceprzewodniczącym ZG kol.Benedyktem Nowakiem, Wiceprzewodniczącym ZW NSZZP woj.świętokrzyskiego kol.Andrzejem Ścibiszem, Wiceprzewodniczącym ds.kontaktu z mediami ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego Maciejem Dziergasem.

W uroczystości uczestniczyli ponadto .:
zastępca ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Mirosław Cieślik, insp. Anna Rosół – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP, nadkom. Piotr Janik – dyrektor Biura Kryminalnego KGP, nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, delegacja Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz na Ukrainie.

Rodziny pomordowanych funkcjonariuszy II RP reprezentowali: Teresa Bracka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Anna Wesołowska – prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi oraz podporucznik Straży Granicznej Agnieszka Markiewicz – Cybulska – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Białymstoku .

W tegorocznych uroczystościach po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie klas policyjnych – laureaci konkursu „Policjanci w Służbie Historii” organizowanego przez Komendę Główną Policji wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. W historycznym mundurze policjanta II RP, uroczystości poprowadził nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Pobyt delegacji na ziemi twerskiej rozpoczął się od wizyty w kościele katolickim pw. Przemienienia Pańskiego, w trakcie której przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej nadali księdzu Markowi Tacikowskiemu, za jego wieloletni patronat nad Polskim Cmentarzem Wojennym w Miednoje, honorowy tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.To tutaj wręczyliśmy księdzu proboszczowi ufundowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów nowe organy.

Miłe spotkanie zakończył koncert młodych parafian oraz wspólna modlitwa.
Rocznicowe obchody rozpoczęły od zapalenia znicza pamięci oraz wspólnej modlitwy pod pamiątkowymi tablicami na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze – dawnej siedzibie obwodowego Zarządu NKWD – miejscu kaźni polskich policjantów. Tam również został złożony wieniec z biało czerwonych kwiatów od NSZZ Policjantów .

Następnie udaliśmy się na teren Kompleksu Memorialnego Miednoje, gdzie na uroczystości rocznicowe przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Stronę rosyjską reprezentowali Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” Elena Władimirowna Szewczenko oraz przedstawiciel Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. Obecni byli również członkowie twerskiego Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo”.

Jak co roku, obchody na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęły się od zapalenia znicza, uderzenia w Dzwon Pamięci. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości miały one szczególną oprawę, oprócz pocztu ze sztandarem Komendy Głównej Policji na cmentarzu stanęło również siedem pocztów ze sztandarami szkół uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie „Policjanci w Służbie Historii”.

Mszę świętą w intencji pomordowanych celebrowali: dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. Marek Tacikowski, proboszcz parafii katolickiej w Twerze, który w trakcie kazania podkreślił, że należy się modlić nie tylko w intencji ofiar, ale również katów, którzy z jednej strony byli wykonawcami zbrodniczych poleceń, lecz z drugiej sami stali się ofiarami tej samej zbrodni, niosąc brzemię śmiertelnego grzechu.

Po zakończeniu nabożeństwa do zebranych zwróciły się Anna Wesołowska – prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i podporucznik Straży Granicznej Agnieszka Markiewicz – Cybulska – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Białymstoku podkreślając w swoich wystąpieniach znaczenie pamięci o tragicznej przeszłości jako pomostu do budowania przyszłości opartej na prawdzie i wybaczeniu.

Kończąc uroczystość insp. Anna Rosół odczytała list Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników.

Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Ostatnim elementem uroczystości było złożenie na rosyjskiej części memoriału, pod pomnikiem ofiar represji, wieńców od Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Policji oraz Straży Granicznej.
Kolejnym etapem pielgrzymki była wizyta w klasztorze Niło – Stołobieńskiej Pustelni, w którym od końca września 1939 do końca maja 1940 roku więzieni byli polscy jeńcy wojenni – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W drodze do klasztoru delegacja zatrzymała się na cmentarzu w Trojeruczycy, gdzie złożyła kwiaty na zbiorowej mogile więźniów pobliskiego obozu, którzy w trakcie uwięzienia zmarli z powodu chorób i wycieńczenia.

Pod umieszczonymi przy bramie głównej klasztoru tablicami, upamiętniającymi ofiarę więźniów – funkcjonariuszy służb II Rzeczypospolitej ksiądz płk SG Zbigniew Kępa odmówił modlitwę w intencji niewinnie zamordowanych ofiar, a delegacja złożyła kwiaty. Pobyt w klasztorze był również okazją do przekazania przez przedstawicieli stowarzyszeń „Rodzina Policyjna” i „Rodzina Katyńska” prezentów, zarówno związanych z kultem maryjnym jak i przeznaczonych do uzupełnienia zbiorów klasztornego muzeum o eksponaty obrazujące historię funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza – ofiar zbrodni katyńskiej ”

Smutkiem napawa fakt, że od kilku lat jedynie Przewodniczący NSZZ Policjantów wizytuje to miejsce, porównywalne z Katyniem  osobiście. Szczególnie widoczny jest brak podczas uroczystości obecności osób odpowiedzialnych za polskie służby mundurowe w randze ministra, a także Komendanta Głównego Policji.

Wyjazd zorganizowała Komenda Główna Policji

Maciej Dziergas