Kto ciężej pracuje?
24 kwietnia 2019
Poziom uzwiązkowienia w Policji przedmiotem zazdrości ogólnopolskich organizacji związkowych.
24 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie

Czekamy na informację o liczbie wypracowanych przez funkcjonariuszy nadgodzin

Czekamy na informację o liczbie wypracowanych przez funkcjonariuszy nadgodzin

ilustracja

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem w życie od 1 lipca br. nadgodzin płatnych w 100 proc., zgodnie z podpisanym w listopadzie 2018′ porozumieniem, skierował do KGP kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej, tym razem dotyczącej liczby nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu MSWiA, które odbyło się 3 kwietnia 2019′ z udziałem przedstawicieli strony związkowej, nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Głównego Policji zobowiązał się do zebrania takich danych, gdyż nie posiadał wiedzy na ten temat w czasie posiedzenia Zespołu.

– Dane odnośnie liczby nadgodzin są dopiero zbierane z poszczególnych jednostek organizacyjnych – informuje Komenda Główna Policji w odpowiedzi na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

Jak wynika z odpowiedzi KGP w systemach informatycznych Policji nie są notowane zestawienia ilości nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy.

W załączniku pismo ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego z 27 marca 2019′ oraz odpowiedź KGP.