NSZZ Policjantów: zaostrzamy protest. MSWiA: jesteśmy otwarci na rozmowy
14 sierpnia 2018
TVN24: Policjanci poszli na L-4. „Zbyt mocno dokręcanej śrubie gwint się urywa”
16 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Andrzej Szary: nie powinno być żadnych ograniczeń w przechodzeniu funkcjonariuszy do innych służb mundurowych.

Andrzej Szary: nie powinno być żadnych ograniczeń w przechodzeniu funkcjonariuszy do innych służb mundurowych.

ilustracja

Jeszcze w tym roku wojskowi będą bez przeszkód przechodzić do administracji skarbowej. Ich stopnie zostaną przeliczone na te obowiązujące w skarbówce – pisze Bożena Wiktorowska w dzisiejszym wydaniu DGP w artykule zatytułowanym: „Żołnierz pójdzie do KAS i nic na tym nie straci”.

Taką możliwość da im nowelizacja ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947). Dla wojskowych najważniejsza będzie zmiana art. 198. Przepis ten w sposób literalny wskazuje formacje mające prawo przejścia do KAS. Jak wyjaśnia wydział ds. komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej, na razie tylko Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Straż Graniczna mają możliwość uwzględnienia posiadanych stopni służbowych. „Obecnie obowiązująca ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie przewiduje analogicznej sytuacji odnośnie stopni wojskowych uzyskanych w Wojsku Polskim”. A to oznacza, że żołnierz decydujący się na przejście do KAS z powodu braku przepisów musiałby zaczynać swoją karierę od początku.

Czy były takie osoby? Tego nie wiadomo, bo zgodnie z przepisami kierownicy jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej nie są uprawnieni do zbierania informacji o posiadanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stopniach wojskowych. Pozwoli na to dopiero wprowadzenie omawianej zmiany.

– Do tej pory nie słyszałem, żeby żołnierz zdecydował się na przejście do administracji skarbowej – mówi Wiesław Banaszewski, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. – Niewykluczone, że powodem tego były przepisy dyskryminujące żołnierzy przy przejściu z jednej formacji do drugiej. I dlatego dobrze się stało, że resort finansów chce to zmienić. Powinna bowiem obowiązywać zasada, że każdy mundurowy ma możliwość zmiany służby, z zachowaniem swoich wcześniejszych uprawnień oraz stopni – dodaje.

Andrzej Szary

Podobnie uważa Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

– Nie powinno być żadnych ograniczeń w przechodzeniu funkcjonariuszy do innych służb mundurowych – podkreśla Andrzej Szary. – W każdym jednak przypadku taka osoba powinna przejść kurs, żeby poznać specyfikę nowej formacji – dodaje.

Czy nowe przepisy spowodują zmianę zasad rekrutacji? Jak informuje wydział ds. komunikacji KAS, w przypadku uznawania stopni wojskowych na zasadzie wzajemności procedura przyjęć do Służby Celno-Skarbowej nie ulegnie zmianie.

Potrzebne będzie jednak jeszcze rozporządzenie wykonawcze. A to dlatego, że mianowanie na stopień służbowy osoby posiadającej stopień wojskowy będzie odbywało się w sposób analogiczny do obecnie obowiązujących zasad mianowania na stopnie służbowe w Służbie Celno-Skarbowej funkcjonariuszy m.in. Policji czy Straży Granicznej. Będzie ono jednak wydane przez Radę Ministrów dopiero po wejściu w życie nowelizacji art. 198 ust. 2 ustawy o KAS.

Zasady przyjmowania chętnych do Służby Celno-Skarbowej

Pierwszym etapem naboru jest określenie potrzeb. Na tej podstawie powstaje informacja o wolnych stanowiskach służbowych.
Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie naboru obejmuje:

• złożenie podania o przyjęcie do służby,
• złożenie kwestionariusza osobowego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu,
• złożenie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Osoby, które spełnią wymogi formalne, muszą wypełnić test wiedzy oraz zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną.
Kolejnym etapem są egzamin sprawności fizycznej oraz test psychologiczny i kompetencyjny.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji