Delegacja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Komendy Głównej Policji w Twerze i Miednoje
4 września 2017
Co Wiceminister J. Zieliński w 2012 roku mówił o systemie emerytalnym służb mundurowych?
5 września 2017
Pokaż wszystkie

5363 wakaty w polskiej policji!

ilustracja

Informacja Komendy Głównej Policji na temat sytuacji kadrowej

W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o udostępnienie informacji publicznej, Komenda Główna Policji przedstawiła w ujęciu tabelarycznym dane odnośnie liczby osób przyjętych do służby, limitów przyjęcia do służby, liczby kandydatów rozpoczynających postępowanie kwalifikacyjne oraz liczby nieobsadzonych stanowisk służbowych wg. stanu na dzień 1 sierpnia 2017′.

Po wielu wypowiedziach zarówno przedstawicieli KGP, jak i MSWiA pozostających w dużej sprzeczności do doniesień medialnych sygnalizujących coraz poważniejsze braki kadrowe, z jakimi boryka się polska policja, przyszła pora na przedstawienie konkretnych danych.

– Sytuacja kadrowa Policji nie napawa optymizmem patrząc na brak chętnych do służby. Istnieje ryzyko powstania zapaści, która obciąży dodatkowymi zadaniami obecnie służących funkcjonariuszy oraz powstanie ryzyko przyjęcia do służby osób, które mogą okazać się w niedalekiej przyszłości całkowicie nieprzydatne – ocenia Andrzej Szary.

Szczegółowa tabela w załączniku