Poznań: Policjanci będą protestować. Najpierw zamiast mandatów – pouczenia, a później strajk włoski.
4 lipca 2018
Etos według Komendanta Łódzkiej Policji
9 lipca 2018
Pokaż wszystkie

Komunikat dot. akcji protestacyjnej

Komunikat dot. akcji protestacyjnej

 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, Policjanci garnizonu Łódzkiego

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 27 czerwca 2018 roku ogłosił ogólnopolską akcję protestacyjną w związku z brakiem właściwej reakcji MSWiA na nasze postulaty. Wcześniej za podjęciem akcji wypowiedziało się 99,4 % policjantów, którzy wypełnili ankiety w tej sprawie. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Łodzi zgodnie ze Statutem realizuje uchwały Zarządu Głównego i wraz z Zarządami Terenowymi czynnie włączył się do ogłoszonej akcji protestacyjnej.

Obecnie trwa proces oflagowania jednostek Policji oraz oznakowanych radiowozów. Zgodnie z opracowanym przez krajowy komitet protestacyjny harmonogramem od 10 lipca przystępujemy do formy protestu, polegającej na stosowaniu pouczeń w związku
z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Kolejne formy protestu oraz terminy ich uruchamiania będą ogłaszane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji
i stanu rokowań z MSWiA.

Apeluję do wszystkich Policjantów o czynny udział w prowadzonej akcji. Od naszej wspólnej determinacji i konsekwencji w działaniu zależy wynik wysiłków, podejmowanych
w celu poprawy sytuacji środowiska policyjnego.

Przewodniczących Zarządów Terenowych proszę o realizację oflagowania jednostek
i radiowozów, symbolizującego prowadzenie akcji protestacyjnej. W przypadku braków, zapotrzebowanie na flagi związkowe i proporce na radiowozy proszę składać do Biura Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Łodzi.

 

 

                                                                                                                                            ze związkowym pozdrowieniem

                                                                                                                               Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

                                                                                                                                              NSZZ Policjantów w Łodzi

                                                                                                                                                                / – /

                                                                                                                                                    Krzysztof Balcer