Prezydent podpisał ustawę o wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach
8 sierpnia 2019
Czy zamach na wolność związkową w policji to początek większej rewolucji?
9 sierpnia 2019
Pokaż wszystkie

Zarząd Główny NSZZ Policjantów złożył Petycję w sprawie art. 15a oraz wdrożenia porozumienia z 8 listopada 2018′

7 sierpnia 2019′ Zarząd Główny NSZZ Policjantów złożył Petycję w sprawie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz wdrożenia porozumienia z 8 listopada 2018 roku.

Petycja w załączniku