Sejm – skrócona informacja z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 7 stycznia 2020′
8 stycznia 2020
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Łodzi jednoosobową wykładnią prawa?
9 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

MSWiA – Od stycznia 2020′ wyższe normy wyżywienia dla funkcjonariuszy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie. Nowe stawki finansowe obowiązują od początku stycznia br.

Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze został podniesiony do następujących kwot: za normę wyżywienia szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. Zmiany objęły funkcjonariuszy wszystkich czterech służb MSWiA: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, podwyższono normę wyżywienia przysługującą w naturze oraz równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł. Oznacza to czterokrotny wzrost – dotychczas funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej otrzymywali niespełna 3 zł.

Źródło: MSWiA