Komunikat Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów z 1 sierpnia 2018 r.
3 sierpnia 2018
Polsat News: Czy policja jest wykorzystywana do celów politycznych?
3 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

48 zł więcej do wynagrodzenia strażnika więziennego z wyrównaniem od maja 2018′

48 zł więcej do wynagrodzenia strażnika więziennego z wyrównaniem od maja 2018′

ilustracja

Najmniej zarabiający funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymają większe wypłaty. I to za okres wsteczny – od maja tego roku.

Minister sprawiedliwości do konsultacji skierował projekt nowelizacji rozporządzenia z 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 780). Zmiana zakłada podwyższenie dodatku służbowego do 600 zł – tym mundurowym, którzy odbyli szkolenie zawodowe zakończone zdaniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski. Osoby, który zdobyły stopień chorążego, otrzymają dodatek podniesiony do 500 zł, a stopień podoficerski – do 400 zł.

Projekt zakłada także zmianę mnożników przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy tej formacji. Dzięki temu funkcjonariusz zatrudniony na stanowisku strażnika otrzyma dodatkowo 48 zł. Natomiast w pozostałych grupach stawki uposażenia zasadniczego zostaną na niezmienionym poziomie. W praktyce to oznacza, że strażnik i referent będą otrzymywać tyle samo. Autorzy projektu podkreślają, że takie zasady podwyżek zostały wypracowane i uzgodnione w porozumieniu zawartym pomiędzy dyrektorem generalnym Służby Więziennej a zarządem głównym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Środki na podwyżki są wpisane do tegorocznego budżetu więziennictwa. W przyszłym roku na ten cel zostanie dodatkowo przeznaczone 32 mln zł.

Do konsultacji trafił także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zgodnie z nim także od 1 maja nastąpi podwyższenie do 3,28 wielokrotności kwoty bazowej, która określa przeciętne uposażenie. Ostatnia jej zmiana miała miejsce w styczniu 2017 r. I na tej podstawie wielkość ta obecnie (czyli do czasu wejścia zmian) wynosi 3,19. Autorzy projektu rozporządzenia wskazują, że zaproponowane podniesienie tej wielkości ma na celu wzrost satysfakcji ze służby najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Ma także zachęcić do wstępowania do tej formacji nowych osób. Środki na podwyższenie wskaźnika zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie więziennictwa.

Etap legislacyjny

Projekty ministra sprawiedliwości skierowane do konsultacji społecznych