Posiedzenie Zespołu MSWiA
14 czerwca 2022
Co z waloryzacją? Minister odpowiada
25 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

“Waloryzacja 2023”

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie informacji w zakresie jakie zmiany zajdą w zakresie naliczania od nowego roku uposażeń Policjantów jak również rent i emerytur.

ZAŁĄCZNIKI

nszzp.pl