Infosecurity24.pl – Doskonalenie zawodowe dla mundurowych po skróconym kursie
10 sierpnia 2021
Programu modernizacji nie ma, ale…
10 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych wraca do Sejmu

W porządku dziennym 36. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2021 r. znajdzie się Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1437).

Druk ten zawiera poprawki wniesione przez Senat RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – regulującej status zwierząt w służbach mundurowych.

Dzień wcześniej – 10 sierpnia 2021′ odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), na którym nastąpi rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1437).

Druk 1437 w załączniku źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp 2021.08.09

ZAŁĄCZNIKI