Dla tych, którzy już po służbie
15 stycznia 2024
Budżet uchwalony. Podwyżki z wyrównaniem, ale bez “mechanizmu kompensującego”
19 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Uroczystość pożegnania ze sztandarem i jednostką przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Sławomira Litwina

15 stycznia 2024 roku nadinspektor Sławomir Litwin pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza garnizonu łódzkiego policji, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych i kapelani policji. Komendant Główny Policji pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powierzył insp. Tomaszowi Olczykowi.

Uroczystość zorganizowano w auli KWP w Łodzi. Zbiórka odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym. W uroczystości wzięli udział m.in.: Pan Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marcin Szmaja Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentował Panią Dorotę Ryl Wojewodę Łódzkiego, Pan Jarosław Szubert Prokurator Regionalny w Łodzi, nadbrygadier Grzegorz Janowski Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ppłk. Marcin Markiewicz Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk. Rafał Grzejszczak Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi, mjr. Jakub Białkowski Zastępca Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi, ksiądz gen. Stanisław Rospondek, ksiądz ppor. Jacek Syjud Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Maria Szcześniak-Bauer Prokurator Okręgowy w Łodzi, Magdalena Witko Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Tryb., Jolanta Szkilnik Zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu, insp. Jarosław Rybka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, przedstawiciele związków zawodowych na czele z podinsp. Krzysztofem Balcerem Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa łódzkiego, Jarosław Olbrychowski Prezesa Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r” w Łodzi, Komendanci Miejscy i Powiatowi z województwa łódzkiego, Kadra Kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Nadinspektor Sławomir Litwin urodził się w 1970 roku i jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku. W trakcie zawodowej kariery pełnił służbę m.in. jako Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Komendant Miejski Policji w Częstochowie. Następnie jego ścieżka kariery powiodła go do Warszawy, gdzie został Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji, a od 11 marca 2020 roku pełni służbę na stanowisku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. W trakcie swój służby był wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.
W imieniu wszystkich zebranych głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk. Podziękował swojemu poprzednikowi za owocną współpracę, nacechowaną profesjonalizmem oraz trafnym podejmowaniem trudnych decyzji szczególnie w kryzysowych sytuacjach jakimi była epidemia koronawirusa. Inspektor Olczyk życzył wszelkiej pomyślności, realizacji przyszłych planów i zamierzeń. Podkreślił również, iż nadinspektor Litwin swoją postawą nacechowaną pełnym profesjonalizmem dawał przykład dla innych policjantów.
Następnie głos zabrał nadinspektor Sławomir Litwin. W swoim przemówieniu nawiązał do początku swojej drogi zawodowej. Z sentymentem mówił o latach służby, które nie zawsze były łatwe, ale zawsze niosły za sobą ogromną satysfakcję. Nadinspektor Litwin podziękował swojej małżonce za wyrozumiałość, zrozumienie oraz wsparcie w drodze zawodowej. Podziękował swoim zastępcą za ich profesjonalizm i zaangażowanie. W trakcie uroczystości nie zabrakło emocji. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań za lata dobrej służby, wyrozumiałość, a także pomoc w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć.
Panie Generale, dziękujemy za wspólne lata służby i życzymy dalszych sukcesów, aby zrealizował Pan wszystko to o czym do tej pory marzył, a czego zaniechał z powodu braku czasu w policyjnym mundurze. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Linki:

https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/92377,Pozegnanie-nadinsp-Slawomira-Litwina-z-lodzkim-garnizonem.html

https://lodz.tvp.pl/75344638/uroczystosc-pozegnania-ze-sztandarem-i-jednostka-przez-komendanta-wojewodzkiego-policji-nadinspektora-slawomira-litwina